När Ursula von der Leyen höll sitt viktiga linjetal om tillståndet i unionen den 13 september berättade hon att EU-kommissionen planerade att starta en strategisk dialog om jordbrukets framtid i EU, som en del i att nå målen i den gröna given.

Att det krävs att även matsystemet transformeras om EU ska nå sina hållbarhetsmål, är det många som insett vid det här laget. Ändå saknades ramverket för ett hållbart matsystem när EU-kommissionen i förra veckan presenterade sitt arbetsprogram. Varför?

– Det här är ett stort bakslag för EU:s hållbarhetsarbete. Det är otroligt viktigt att vi får ett ambitiöst rättsligt ramverk för ett hållbart livsmedelssystem, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Det handlar inte bara om ett löfte till EU:s medborgare som nu inte verkar infrias. Det handlar framför allt om att att det blir svårt att klara klimatmålen om inte EU-kommissionen håller fast vid de ursprungliga hållbarhetsambitionerna.

Därför är Sveriges Konsumenter en av 127 organisationer som skrivit under ett öppet brev till von der Leyen.

För intervjuer:

Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87

Presskontakt:

Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09