Marie Linder, ordförande Sveriges Konsumenter:

– I tider med ökande klyftor, annalkande lågkonjunktur och ett klimathot som ställer stora krav på förändrad konsumtion är det märkligt att regeringen att väljer att skära ner på det relativt sett lilla stödet. Tvärtom behövs ökade insatser för att nå ut till alla konsumenter och åstadkomma reella förändringar både inom politiken och vad gäller konsumenternas kunskaper och engagemang.

Pengar omfördelas inom budgetområdet konsumentpolitik, så att Allmänna reklamationsnämnden får en ökning om sju miljoner kronor för att möta det stigande antalet och de allt mer komplexa ärendena.

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter:

– Vi förstår behovet av att stärka Allmänna reklamationsnämnden, men anser att det inte är acceptabelt eller begripligt att det sker till priset av att så kraftigt minska förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att agera och påverka.

– Stödet är otroligt viktigt för alla de organisationer som arbetar för utsatta konsumenter och för en hållbar utveckling. Dessa organisationer kan med små medel få stora resultat och är en viktig demokratisk röst.

Sveriges Konsumenter är en ideell, partipolitiskt oberoende organisation med 21 medlemsorganisationer som representerar stora grupper av konsumenter. Det handlar bland annat om pensionärs-, funktionsrätts-, invandrar- och kvinnoorganisationer. Flera av dem får del av det verksamhets- och organisationsstöd som Konsumentverket fördelar varje år. Sveriges Konsumenter finansieras till stor del av stödet, som går till såväl arbete nationellt som inom EU, där det mesta av konsumentlagstiftningen formas. Allt mer av arbetet har genom åren inriktats på hållbar konsumtion.

Kontaktperson: Jan Bertoft, generalsekreterare, tel 070-7977987