– Bankerna gör rekordvinster samtidigt som de använder kundernas pengar till klimatskadlig verksamhet och gör allt för lite för att ställa om. Det tror jag att många svenska bankkunder tycker är upprörande, säger Jakob König, som leder initiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter. 

I rapporten The real carbon footprint of Swedish banks har Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide gjort den första kartläggningen någonsin av storbankernas verkliga klimatpåverkan. Den orsakas nästan helt och hållet av utsläppen från företag och andra verksamheter som bankerna lånar ut pengar till. Resultatet visar att SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken tillsammans orsakar utsläpp på nästan 100 miljoner ton växthusgaser varje år – vilket är dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp.  

Skillnaderna är dock stora mellan bankerna. SEB:s lån orsakar störst utsläpp med 34 miljoner ton växthusgaser och Handelsbanken orsakar lägst med 8 miljoner ton. 

Stora utsläpp från lånen till oljebolag

Anmärkningsvärt är att en stor del av SEB, Swedbank och Danske Banks klimatpåverkan kommer från utlåningen till olje- och gasbolag. Värst är SEB där över hälften av bankens utsläpp (57 procent) kommer från utlåningen till denna sektor – trots att den bara utgör drygt två procent av bankens totala utlåning.  

– Det här visar hur klimatskadlig utlåningen till fossilbranschen är. Bankerna har ju länge sagt att utlåning till oljebolag står för en mycket liten del, men vår granskning visar hur stora utsläpp den orsakar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  

Rapporten visar också att bankerna saknar tillräckliga omställningsplaner för att minska utsläppen från utlåningen i linje med Parisavtalet. 

Bland annat har ingen bank mål för att minska utsläppen på kort sikt och ingen ställer krav på att fossilbolag ska ha utfasningsplaner. Bara Handelsbanken och Danske Bank har helt slutat låna ut pengar till bolag som utökar sin utvinning av fossila bränslen. 

– Nu måste bankerna anta ordentliga handlingsplaner som gör att utsläppen minskar snabbt. SEB, Nordea och Swedbank måste stoppa nya lån till bolag som ökar utvinningen av olja, kol och gas, säger Karin Lexén.

Som bankkund kan du göra din röst hörd. Gå in på fairfinanceguide.se och mejla enkelt en protest till din bank där.

För intervjuer:

Jakob König, rapportförfattare och projektledare för Fair Finance Guide, 073-037 92 93, jakob.konig@sverigeskonsumenter.se

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, tel 0709-62 07 09, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide granskar hur hållbart banker och andra finansaktörer investerar och lånar ut pengar. Syftet är att ge konsumenter och allmänheten större insyn och möjligheter att påverka som kunder. Initiativet finns i 21 länder och leds i Sverige av Sveriges Konsumenter i samarbete med Naturskyddsföreningen, Diakonia, Fair Action och World Animal Protection. Läs mer på www.fairfinanceguide.se