Varje år använder vi svenskar 1,3 miljoner ton plast. Det motsvarar mer än 120 kilo per invånare och år. 40 procent av all plast i Europa används till engångsartiklar, som till exempel matförpackningar.

Onödigt mycket plast, säger hela nio av tio tillfrågade i undersökningen. Och mer än tre av fyra försöker redan att minska på engångsplast och plastförpackningar när de kan, framför allt när de handlar i butik.

Västerås pilotstad i nytt plastprojekt

Men går det att minska plastkonsumtionen i hushållen ytterligare? Det är den stora frågan i projektet Baltiplast, där sju länder i Östersjöregionen deltar och Sveriges Konsumenter samt Västerås stad är samarbetspartners.

Med start i april är tanken att västeråsare ska kunna delta i en stor plastutmaning, Plastkampen. Under åtta veckor få de med stöd av projektets coacher försöka minska på sin plastkonsumtion. Är det ens möjligt?

– Det känns bra att just Västerås är pilotstad eftersom Västerås stad har kommit långt i sin plaststrategi, säger Hillevi Persson, projektledare på Sveriges Konsumenter.

Nu hoppas hon att många västeråsare ska anta utmaningen i Plastkampen.

– Undersökningen visar glädjande nog att det finns ett stort engagemang bland västeråsarna.

Tanken är att projektet sedan ska spridas till fler områden i Sverige. Baltiplast pågår i tre år och finansieras av EU:s Interreg-program.

Västerås stad är en av flera samarbetspartners i projektet.

– Det är inspirerande att arbeta tillsammans med Sveriges Konsumenter i det här projektet. Vi ser fram emot resultaten av Plastkampen och hoppas att många västeråsare vill vara med, säger Eva Kruse, projektledare för Hållbar plastanvändning i Västerås stad.

Är du intresserad av att delta i Plastkampen? Läs mer och anmäl dig på Sveriges Konsumenters hemsida: https://www.sverigeskonsumenter.se/plastkampen

Fler siffror ur undersökningen:

  • 88 % av dem som redan försöker undvika plast gör det för att det är bättre för miljön. Hälsa kommer först på fjärde plats (28 %).
  • 76 % av dem som inte försöker undvika plast i dag skulle vilja se alternativ som är bättre än plast för att göra det.
  • 85 % anger att det mest är plast från livsmedelsförpackningar i soporna.
  • Det är också i matbutiken som de upplever det som svårast att undvika plast.
  • Den lösning som respondenterna tycker är bäst för att minska engångsplast och plastförpackningar i vardagen är tillgång till andra förpackningsmaterial (67%).
  • Den aktör som respondenterna tycker har störst ansvar för att minska på engångsplasten och plastförpackningarna är producenter/tillverkare (65%). (Bara 13% tyckte att det är politikernas ansvar).
  • Den plast som de flesta allra helst vill bli av med är livsmedelsförpackningar från matbutiken (59%), följt av emballage.

Läs mer: 5 skäl att minska din plastkonsumtion

Så gjordes enkäten: Enkäten utfördes av Norstat på uppdrag av Sveriges Konsumenter i december 2023. 308 personer svarade på enkäten (37 %).

 

Plastkampen är en del av projektet Baltiplast som pågår under tre år och är finansierat av EU:s Interreg-program. Läs mer på www.interreg-baltic.eu/project/baltiplast/