Förändringarna i konsumentköplagen som utredningen berört gäller två EU-direktiv: direktivet om försäljning av varor och direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Dessa ska börja gälla senast 2022.

Sveriges Konsumenter har deltagit i utredningen och välkomnar att vi nu får regler som är mer harmoniserade inom hela EU och att vissa konsumenträttsliga regler skärps. Till exempel föreslås digitala tjänster och digitalt innehåll regleras enligt samma regler och i samma lag som för köp av varor (med vissa undantag).

Men det finns några punkter där Sveriges Konsumenter inte delar den slutliga utredningens förslag och där det fanns utrymme att ytterligare stärka konsumentens rätt.

En av dessa handlar om den omvända bevisbördan. I varudirektivet fanns möjlighet att förlänga den omvända bevisbördan – alltså att det är upp till säljaren att bevisa om felet är ursprungligt eller inte – från nuvarande sex månader till max två år. Utredningen valde att föreslå ett år.

–Självklart borde utredningen ha förlängt bevisbördan till de maximala två åren. Det hade ytterligare främjat tillverkning av produkter med lång hållbarhet och därmed hållbar konsumtion. Det är svårt när bevisbördan ligger på konsumenten. Säljaren har bäst kunskap om produkten och därmed störst möjlighet att visa om felet är ursprungligt eller ej, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare och expert på konsumenträtt på Sveriges Konsumenter.

En annan punkt där utredningen kunde gått tuffare fram, menar hon, gäller köp av levande djur. Utredningen föreslår visserligen att köp av levande djur ska vara kvar inom konsumentköplagen, men man föreslår vissa undantag. Undantagen gäller bland annat omvänd bevisbörda, förkortad reklamationsfrist och möjlighet för köpare och säljare att gemensamt förhandla fram begränsat skadestånd.

I praktiken kan det betyda att den som köpt en hund eller häst för minst 4 500 kronor och sedan upptäcker att det är fel på djuret, kan ha avtalat bort att det är företaget/säljaren som ska bevisa huruvida felet fanns från början eller om det uppkommit efter den föreslagna tiden på ett år, för den omvända bevisbördan. På samma sätt kan man avtala om en begränsning av skadeståndet som konsumenten kan kräva om felet orsakat konsumenten en ekonomisk skada.

– Vi anser att det är en farlig väg att gå att börja plocka bort varugrupper ur konsumentköplagen. Den här försämringen visar att lobbygrupper lyckats med sin verksamhet och det kan få allvarliga konsekvenser för konsumentkollektivet plus att det kan bana väg för fler undantag framöver, säger Maria Wiezell.

För intervjuer: Maria Wiezell, tel: 0702-81 69 99.
Maria.wiezell@konsumentcentrum.se
Pressbild på Maria finns här.