Rätten till produkter som går att reparera (Right to repair) och konsumentskydd mot greenwashing är efterlängtade verktyg som kompletterar EU:s Green deal.

När det gäller rätten att reparera ska det bli obligatoriskt för tillverkaren att under den lagstadgade garantiperioden erbjuda reparation. Det ska också bli lättare för konsumenter att hitta både reparatörer och jämföra pris på reparation.

– Right to repair syftar till att bryta den slit-och-släng-kultur som drivits fram av företagen under årtionden. Förhoppningsvis gör det att producenterna på grund av det utökade ansvaret kommer att producera varor som håller längre. Det kommer att gynna både konsumenternas ekonomi, miljön och klimatet, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Ska kunna styrka påståenden

Även när det gäller kommissionens förslag till gemensamma kriterier för att motverka greenwashing och vilseledande miljöpåståenden är Sveriges Konsumenter positiva.

– Det är bra att man nu skärper kraven. Alla konsumenter som vi vet vill göra skillnad måste få en chans att se vad som är sanna påståenden om miljönytta, annars kan det bli kontraproduktivt och skapa resignation hos stora grupper. Sedan är det viktigt att det finns en fungerande myndighetstillsyn och sanktioner som biter, så att det blir lika villkor för företagen, säger Jan Bertoft.

Tanken är att det företag som i sin marknadsföring vill framhålla ”gröna argument” för sina varor eller tjänster tydligare måste kunna styrka sina påståenden. Och det blir krav på hur man får kommunicera sina argument.

BEUC:s direktör Monique Goyens håller med och utvecklar:

– Det är en djungel av oreglerade miljöpåståenden på marknaden. Kommissionen tar nu fajten med greenwashing för att sätta ett stopp för vad som kan liknas vid rena vilda västern med ogrundade miljöpåståenden. Det är viktigt att förebygga problem i stället för att korrigera när skadan redan är gjord. Det här är ett innovativt steg som kommer att gynna konsumenter som vill handla hållbart.

Tuffaste uppgiften återstår

Men även om Kommissionens beslut i dag är lovvärt så återstår den tuffaste uppgiften: tillsynen.

– En framtida EU-lagstiftning mot greenwashing blir bara så bra som tillsynen är. Myndigheterna kommer att behöva ställa ut höga viten till företag som sysslar med greenwashing för att kunna rensa marknaden från vilseledande påståenden en gång för alla, säger Goyens.

Det finns också brister i de båda nya förslagen:

– Konsumenter förväntar sig att produkter med förväntad lång livslängd, som vitvaror, ska hålla längre än en elektrisk tandborste. Det bästa hade varit att förlänga den lagenliga garantitiden som i dag är två år i EU. Vi beklagar att Kommissionen inte lyssnade på det.

I förslaget till rätten att reparera står även att tillverkarna i första hand ska laga en vara – även när det är billigare att ersätta den med en ny.
– Reparationer ska uppmuntras, men det är inte alltid det bästa alternativet om konsumenter samtidigt ska kunna använda sin rätt till välfungerande varor. Vi hoppas att parlamentet och medlemsländerna rättar till det här, säger Monique Goyens.

För intervjuer:
Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87
Pressbild på Jan Bertoft finns här.