Bli en kemikalieamart ambassadör

Projektet kommer engagera frivilliga som vill minska sin egen och andras exponering för farliga kemikalier. Genom att gå vår utbildning om skadliga ämnen i hemmet kan ambassadörer sedan föra kunskaperna vidare och göra hembesök hos vänner och bekanta för att guida till ett kemikaliesmart hem.

Kemikaliebanta hemmet – rum för rum 

Några av de oönskade ämnena som vi kommer leta efter och som kan finnas i vardagsprodukter där hemma är hormonstörande ämnen i smink, miljöfarliga och giftiga ämnen i rengöringsmedel och mikropartiklar från plast. Kök, vardagsrum, sovrum, badrum, garderober, städskåp och barnrum kommer gås igenom.

Beteendeförändring för en kemikaliesmart konsumtion 

Under hembesöken ger ambassadören också tips om att köpa färre, men bättre prylar ur kemikaliesynpunkt, vilka miljömärkningar som är pålitliga och råd kring hur ventilation och städning kan minska exponering för kemikalier i hemmet. 

Utbildningarna för det kemikaliesmarta hemmet startar i september 2023. Under våren ska materialet tas fram och testas på fokusgrupper. Vill du veta mer om projektet redan nu? Mejla erika.granstrand@sverigeskonsumenter.se

Projektet LIFE ChemBee (No. LIFE21/GIE/DE/101074245) delfinansieras av EU:s miljöprogram LIFE. Övriga deltagande länder är Tyskland, Portugal, Österrike, Grekland, Polen, Frankrike, Tjeckien och Finland. Läs mer på www.thinkbefore.eu/en/life-chembee