Sveriges Konsumenter har för närvarande 23 medlemsorganisationer som arbetar med vitt skilda frågor, men som alla på något sätt verkar för konsumenternas bästa. Tillsammans med medlemmarna vill Sveriges Konsumenter öka konsumentens makt och skydd i samhället och arbeta för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion.

Hyresgästföreningen har med nära en halv miljon medlemmar en unik roll att stötta hyresgäster tillika konsumenter i deras vardag. Just boendefrågorna är ett av de vanligaste problemområdena för konsumenter, sett till antalet klagomål.

Vi välkomnar vår nya medlem och ser fram emot ett nära samarbete i konsumenternas tjänst!

Läs mer om Sveriges Konsumenter och dess medlemmar