Sveriges Konsumenter grundades i samma veva som Maastrichtfördraget undertecknades och EG formellt blev EU, 1992. Diskussionen om ett svenskt medlemskap hade blivit alltmer intensiv, även om det skulle dröja ytterligare tre år till folkomröstningen. Skulle Sverige gå med skulle vi behöva en konsumentrörelse som kunde ta aktiv del i EU:s kommittéer, en roll som myndigheter inte kunde ta.

Ute i Europa fanns redan väletablerade konsumentrörelser, som ofta uppstått ur behovet av hushållning med resurser efter andra världskriget. Consumers international och BEUC, som Sveriges Konsumenter är medlemmar i sedan många år, bildades till exempel redan på tidigt 60-tal.

En stark EU-aktör

En som varit med nästan från start är Jens Henriksson, Sveriges Konsumenters internationella sekreterare.

– En av våra första riktigt stora segrar kom i slutet av 90-talet när vi som organisation gick gehör får våra krav på minskad antibiotikaanvändning och bättre djurhållning. Sedan dess har vi vuxit till att bli en stor EU-aktör, vi är faktiskt en av de konsumentorganisationer som är mest aktiva inom EU, säger han.

Att konsumenten fick en röst inom standardiseringsarbetet är ytterligare en seger längs vägen. Annars ser han två huvudspår som varit viktiga sedan start – och som fortsätter att vara så:

– Hållbar konsumtion och skyddet av utsatta konsumenter är kanske de frågor som satt mest avtryck genom åren. Konsumentpolitiken ska vara anpassad efter alla konsumentgrupper, inte minst de mest sårbara.

Från telefonförsäljning till skönhet

Jan Bertoft håller med. Han kom till Sveriges Konsumenter 2004 som generalsekreterare. Han visar på spektrat av frågor som vi jobbat med – som handlar om att stärka konsumenträtten. Nästan all konsumentlagstiftning kommer i dag från EU och därför är det viktigt att arbeta både europeiskt och nationellt.

– Vi har slagits för och fått igenom lagskärpningar vad gäller telefonförsäljning, snabblån, reklamationsrätten och skönhetsoperationer, säger han stolt.

– Och vi fortsätter att slåss för ursprungsmärkning av livsmedel, rätten att använda kontanter, e-handelsplattformars ansvar, integritet på nätet, hållbara produkter genom ekodesign, stopp för reklam till barn och för omställningen till en cirkulär och giftfri vardag för alla.

Vägen till att bli en självklar remissinstans och part i statliga utredningar har gått stegvis, menar Jan Bertoft. Men Sveriges Konsumenters ställning stärktes ytterligare vid övertagandet av tidningen Råd & Rön från Konsumentverket 2006.

– Över tid har vi sedan utvecklat verksamheten till att även jobba med konsumentvägledning och allt mer i projekt. Det framgångsrika Fair Finance Guide, där vi granskar finansinstitutens hållbarhetsarbete, har vi till exempel drivit sedan 2014.

Behövs mer än någonsin

Även om Sveriges Konsumenter i jämförelse med andra europeiska konsumentrörelser fortfarande är en ungdom, har vi fått en tyngd i det konsumentpolitiska samtalet. Ett samtal som aldrig tar slut och som dessutom blir än mer omfattande till följd av allt mer komplexa marknader och inte minst arbetet för ett hållbart samhälle.

Jan Bertoft sammanfattar:

– Vi står i dag inför historiskt stora utmaningar med fortsatt snabba och höga kostnadsökningar, energikris, överskuldsättning, bedrägerier och krav på snabb omställning till en hållbar konsumtion. Vi behöver fortsätta stärka konsumenters rättigheter och möjligheter. Konsumentrörelsen är viktigare nu än någonsin!