Uppdatering 10 juni: Handelsbanken ändrar nu sin policy och stoppar alla nya lån till företag och projekt som utökar utvinningen av fossila bränslen.

Svenska banker fortsätter att förbättra sina riktlinjer för hållbarhet när de investerar och lånar ut pengar. Framför allt har bankerna skärpt sina riktlinjer när det gäller stöd till fossilbranschen. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank har följt efter Handelsbanken och utesluter nu fossilbolag ur samtliga av sina fonder. Inom utlåning har SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank gjort flera skärpningar, framför allt när det gäller att begränsa finansieringen av kolbolag, fossila projekt och företag som utvinner oljesand som är en utvinningsmetod med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan.
 

Men bankerna sätter fortfarande inte stopp för den största fossila utlåningen som går till bolag som utvinner olja och gas i Norge, bland annat i norska delen av Arktis. Ingen av storbankerna har heller satt stopp för att finansiera bolag som expanderar sin utvinning av olja och gas, trots att Internationella Energirådet (IEA) har slagit fast att det behövs ett omedelbart stopp för ny utvinning om vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. 

– Det är anmärkningsvärt att bankerna inte har satt stopp för stödet till oljebolag som utökar sin utvinning. De här bolagen rör sig i helt fel riktning och det måste upphöra omedelbart om vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof, säger Jakob König. 

SEB skräller

Högst hållbarhetskrav ställer de små nischbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank som står bakom nära hundra procent av hållbarhetskriterierna i granskningen. Bland storbankerna lovar Swedbank mest med 70 procent. SEB är den bank som gjort störst förbättring och tar sig upp från bottenplatsen förra året och blir nu andra bästa storbank med 68 procent. 

– Det är glädjande att bankerna fortsätter skärpa sina riktlinjer kring hållbarhet. Det här är viktiga frågor för svenska bankkunder som vill att deras pengar ska användas på ett hållbart sätt och inte gå till verksamheter som förstör planeten, säger Jakob König som leder granskningsinitiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter. 

Svagast riktlinjer har de stora svenska bankerna fortfarande inom området djurskydd där de i genomsnitt bara ställer sig bakom 18 procent av principerna. Flera banker har dock gjort förbättringar genom nya ställningstaganden kring djurvälfärd. SEB sticker ut genom att bli första storbank som tar ställning mot djurtester på icke-medicinska produkter och renodlad pälsuppfödning som exempelvis minkfarmar. 

Läs mer och ladda ner rapporten på Fair Finance Guides webbplats. 

 

Presskontakt

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter, jakob.konig@sverigeskonsumenter.se, tel: 073-037 92 93 

Kristina von Dolwitz, kommunikatör på Sveriges Konsumenter, kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se, tel: 072-061 73 26