För bönder som producerar ekologiskt och KRAV-märkt finns det 858 regler som de måste leva upp till. Och att det finns bönder och konsumenter som väljer ekologiskt gör skillnad - Stora, viktiga skillnader som kan sammanfattas i 7 ekovinster.

De 7 ekovinsterna

#1 Naturligt-vis
Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel används i det ekologiska lantbruket. Bra, eftersom sådana lätt sprids och kan ta kål på pollinerare som humlor och bin.

#2 Mer mångfald
På ekogårdar finns det i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare som humlor och bin.

#3 Friskt vatten
Ekologiska lantbrukare odlar utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som kan spridas i grundvattnet. 

#4 Ren dynga 
Djurgödsel och växtgödsel används istället för fossilkrävande konstgödsel, vilket bidrar till bördiga näringsrika matjordar som kryllar av liv.

#5 Djur som får göra djurgrejer
Beta, böka och sprätta extra mycket. Gå ut i regn och solsken. Inga omöjliga krav! Djur på eko-gårdar får göra mer "djurgrejer" och får dessutom mest ekologiskt foder ofta från den egna gården.

#6 Mindre jox i maten 
När du väljer eko får du mat utan en massa onödiga tillsatser.

#7 Helt utmärkt
När du väljer eko får du mat som lever upp till höga krav som kontrollerats av en oberoende part.

Så låt september bli #heltenkelteko! 


Vill du veta mer? 

Under kampanjen EKO-september kommer vi tillsammans med Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna att berätta mycket mer om fördelarna med att välja ekologiskt.

Håll utkik på Sveriges Konsumenters facebooksida och kampanjens instagram @heltenkelteko

På kampanjens webbplats kan du läsa mer om eko-vinsterna: heltenkelteko.se