Kemikalier finns överallt i vår vardag. Alla är såklart inte skadliga, men det finns vissa som är bra att undvika. I våra hem gömmer sig faktiskt en hel del kemikalier som kan vara skadliga för oss och miljön. Särskilt viktiga att se upp med är de så kallade hormonstörande ämnena. Dessa ämnen kan öka risken för livsstilssjukdomar som fetma, infertilitet och cancer. Hormonstörande ämnen kan till exempel hittas i städskåpet, bland köksredskapen, i lampsladdarna eller i dammet under soffan. Med verktyget CheckED kan du fylla i uppgifter om ditt hem och få en uppskattning av din totala exponering för skadliga kemikalier. Verktyget är framtaget inom ramen för flera EU-projekt och bygger på forskningsrapporter om kemikaliers påverkan på vår hälsa.  

Hur funkar verktyget?  

Det är ganska enkelt. Först gör du en snabb karta över ditt hem där du fyller i de rum du har i just ditt hem. Sedan svarar du frågor om dina konsumtionsvanor, din livsstil, materialende föremål du har i ditt hem, de material som används för att bygga eller renovera ditt hem. I slutet får du ett exponeringsindex som ger dig en utgångspunkt för att se hur de förändringar du kan göra dagligen kan bidra till att minska denna exponering. Du kan göra testet många gånger du vill och fortsätta att förbättra ditt resultat! Ju mindre exponering du har, desto bättre för din hälsa.  

>> Du hittar CheckED här: https://check-ed.eu/sv/ 

Projektet LIFE ChemBee (No. LIFE21/GIE/DE/101074245) delfinansieras av EU:s miljöprogram LIFE. Övriga deltagande länder är Tyskland, Portugal, Österrike, Grekland, Polen, Frankrike, Tjeckien och Finland. Läs mer på www.thinkbefore.eu/en/life-chembee