Bankerna är nyckelaktörer i klimatomställningen. Parisavtalet slår fast att alla finansiella flöden måste styras bort från verksamheter som orsakar klimatkrisen, till verksamheter som erbjuder lösningar på den. Regeringen bekräftar också detta i klimathandlingsplanen som beskriver de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till avtalet. 

Trots detta fortsätter banker som SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank att låna ut hundratals miljarder kronor till fossila bolag. Bland annat till bolag som utvecklat ny kolkraft, borrar efter olja i Arktis eller använder utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan, som utvinning av oljesand och fracking. Det kunde Fair Finance Guide och BankTrack avslöja i en ny rapport i går. 

Medan bankerna har börjat fasa ut sina investeringar i fossilbolag har deras utlåning till branschen fortsatt i ungefär samma utsträckning. Totalt handlar det om över 400 miljarder kronor i lån från svenska banker till några av världens allra värsta fossilbolag bara de senaste fem åren.

Världen befinner sig i en klimatkris som förvärras för varje dag. Finansiella aktörer bidrar i hög grad till detta. Om inte bankerna använde dina, mina och alla andra bankkunders pengar till att stötta fossilbolagen skulle det bli betydligt svårare för dem att fortsätta med sin klimatförstörande verksamhet.

Bankernas företrädare lovar mycket när det kommer till hållbarhet men lever inte i handling upp till sina vackra ord. Eftersom bankerna inte frivilligt tar ett tillräckligt stort ansvar krävs lagstiftning som tvingar dem.

Det är regeringen som ansvarar för att Sverige håller sina löften under Parisavtalet. Regeringen har tagit viktiga steg när det gäller att se över det offentliga stödet till fossila bränslen i form av subventioner, exportkrediter och pensionsfonder. 

Men när det kommer till banksektorn finns det en stor lucka i klimatpolitiken. Regeringens klimathandlingsplan betonar banksektorns roll i klimatomställningen men saknar åtgärder för att reglera bankernas utlåningsverksamhet. Regeringen förlitar sig på EU:s handlingsplan för en hållbar finansmarknad – men den kommer inte att reglera utlåningsverksamheten.

Läs resten av debattartikeln här.