-Det känns fantastiskt att få välkomna 1,6 miljonerklubben till konsumentfamiljen. Deras arbete för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning blir en viktig del i vårt gemensamma framtidsarbete, säger Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter ordförande.

Alexandra Charles von Hofsten är ordförande i 1,6 miljonerklubben.

-Konsumentfrågor är också hälsofrågor, säger hon. Allt vi konsumerar finns det en hälsoaspekt på, som livsmedel, kläder, leksaker och naturligtvis läkemedel. Genom att gå med i Sveriges Konsumenter hoppas vi kunna bidra till mer säkra produkter och tjänster och bättre möjligheter att göra medvetna val.

1,6 miljonerklubben är aktiva i debatten om kvinnors hälsa och organiserar ett 40-tal seminarier runt om i landet varje år. Organisationen arbetar förutom med folkbildning och opinionsbildning med insamling av medel till forskning om kvinnors hälsofenomen och hälsoproblem. De vill uppnå ett ökat genusperspektiv i forskning och i vård och omsorg. Cirka sex miljoner kronor har delats ut.

Namnet har sitt ursprung i att det startåret 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare, år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – att förbättra kvinnors hälsa och välmående. Organisationen välkomnar både kvinnor och män som medlemmar.

Med inträdet har Sveriges Konsumenter 21 medlemsorganisationer. Mer information på dessa webbsidor:
1,6 miljonerklubben
Sveriges Konsumenter

Kontakt
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
070-7977987