Vad säger du om starten som generalsekreterare. Hiss eller diss?

– Superhiss! Det har varit roligt, spännande och intensivt. Precis som det ska vara när man är ny på jobbet. Jag är imponerad av det proffsiga arbete som bedrivs vid kansliet. Som tidigare styrelseledamot har jag haft ett helikopterperspektiv. Nu får jag en helt annan inblick i den viktiga kunskap som tas fram.

Vad har du hunnit med?

– Med en tom kalender så här i början har jag satsat på att ha möten med alla medarbetare, för att få veta mer om vad alla gör. Det har naturligtvis blivit en del budgetarbete; mitt främsta uppdrag är att säkra den framtida finansieringen för verksamheten. Första veckan avslutades med möte med konsumentministern för att prata bedrägerier med en rad andra organisationer. Vi förde fram en rad krav. Bland annat att bankerna måste ta ett betydligt större ansvar. Vi som konsumenter måste få mer insyn i hur bankerna hanterar kunder som blivit utsatta för bedrägerier. Vi måste få veta mer om våra banker för att kunna välja rätt bank.

Varför sa du ja till jobbet? Sveriges Konsumenter står inför tuffaste utmaningen i föreningens historia, sedan det står klart att det statliga stödet dras in. En del skulle nog likna det vid ett kamikaze-uppdrag.

– Det är en utmaning. Eftersom jag under en stor del av mitt yrkesliv arbetat med konsumentfrågor och tycker att de är viktiga på riktigt vill jag vara med och bidra till att en organisation som gjort så mycket som är bra för svenska konsumenter har en chans att överleva.

– Det här är också en chans att vara med och påverka utvecklingen och att göra meningsfulla saker, saker som är viktiga för samhället i stort. Jag vill bidra till att göra skillnad.

Du är maratonlöpare, hjälper det?

– I det här läget tror jag faktiskt det. Som maratonlöpare har jag pannben och uthållighet. Jag är van vid att ta strid för saker och jag är jäkligt envis.

I början av 90-talet blev du Sveriges Konsumenters första anställda. Då som kommunikatör. Hur är det att komma tillbaka till organisationen? Är det sig likt?

– Det var ju en nybyggaranda då, nu kliver jag in i en organisation som är proffsig och fullt fungerande. Med medarbetare som är superkompetenta. Många av frågorna är kvar, men i ny skepnad. Sveriges Konsumenter driver då som nu livsmedelsfrågor, djurskydd, och marknadsföring mot barn med flera frågor.

– I dag när vi pratar om reklam riktad mot barn i den digitala världen väcker det minnen från 90-talet när TV3 började sända barn-tv med reklamavbrott. Det är viktigt att det finns ett motstånd som kan slå vakt om de mest utsatta konsumenterna, som barnen. Sedan är det intressant att Sveriges Konsumenter jobbar så mycket med digitaliseringsfrågor nu, det är förstås en stor skillnad mot då.

Något från den tiden du vill lyfta fram nu?

– Vi jobbade nära medlemsorganisationer då, av förklarliga skäl –  vi var ju så få. Det tänker jag ta med mig nu. Vi behöver samla medlemsorganisationerna och ta hjälp av dem på olika sätt. Och diskutera viktiga strategiska frågor. Jag har redan påbörjat den dialogen.

Vi pratar ofta om vikten av konsumentmakt. Vad betyder det för dig?

– Det ska vara lätt att välja rätt som konsument. En fungerande marknad kräver stärka, kunniga och välinformerade konsumenter. För att det krävs å ena sidan att vi stärker konsumenterna så de känner att de har kunskap. Å andra sidan måste det finnas en lagstiftning som säkerställer tydliga spelregler på marknaden så att konsumenter känner sig trygga. Sveriges Konsumenter bidrar med båda delarna. Vi bidrar med kunskapen och det förebyggande arbetet, och vi kan genom ett aktivt påverkansarbete bidra för att stärka lagstiftningen för att skydda konsumenter när det blir fel.

Många organisationer beskriver sig som konsumentorganisationer. Vad är unikt för just Sveriges Konsumenter?

– Konsumentpolitik är brett – här ryms allt från digitalisering till djurskydd. Vi är den breda kraften, som har möjlighet att samla vitt skilda konsumentintressen. Att driva det breda svenska konsumentintresset, inte bara i Sverige utan framför allt i EU, där nästan all konsumentpolitik beslutas.

Sveriges Konsumenter har kunnat rada upp ganska många segrar genom åren. Vilken seger suktar du efter mest?

– Nu handlar det om vårt existensberättigande. Det skulle vara en enormt stor seger att få beslutsfattare att förstå hur viktiga vi är för svenska konsumenter.