Dagens budgetbesked från regeringen kommer få tuffa konsekvenser för civilsamhällets aktörer på konsumentområdet. Konsumentverket är den myndighet som fördelar regeringens anslag till organisationer som främjar konsumenters intressen. I år fick 22 organisationer dela på drygt 14 miljoner kronor i verksamhetsanslag. Men i budgeten som presenterades i dag sänks anslaget till 7 miljoner 2024 för att sedan minska till 1,5 miljoner 2025 och 0 kronor 2026.

– Det är ett dråpslag mot konsumentrörelsen och ett svek mot konsumenterna. När konsumenterna drabbas av tuffa ekonomiska tider, utbredda bedrägerier mot framför allt äldre, och samtidigt befinner sig i en omställning till ett hållbart samhälle behövs ett aktivt civilsamhälle och en stark, demokratisk konsumentröst som stöttar, mobiliserar och balanserar de lobbyintressen som vill försämra, säger Jan Bertoft.

Så sent som i vårändringsbudgeten stärkte regeringen anslaget till organisationer som främjar konsumenternas intressen, med hänvisning till det höga kostnadsläget och att behovet av insatser till konsumenter ökat.

Regeringen svänger om helt

I en debattartikel i Expressen i mars motiverade finansminister Svantesson och konsumentminister Slottner beslutet så här:

”Inflationens påverkan på hushållens ekonomi illustrerar tydligt behovet av åtgärder riktade till konsumenter, inte minst till den som har små ekonomiska marginaler. Inför vårändringsbudgeten för 2023 avser regeringen därför att lägga fram flera förslag som syftar till att stötta svenska konsumenter under denna svåra tid. 

Regeringen vill öka stödet till aktörer i civilsamhället som på olika sätt främjar konsumenters intressen. Att stödja ideella krafter är en viktig åtgärd eftersom dessa redan har etablerade nätverk och ofta utgör naturliga mötesplatser för människor i behov av hjälp.”

Inlägget väckte hopp inom konsumentrörelsen som förutsatte att regeringen även i budgeten för 2024 skulle stärka stödet till de aktörer inom civilsamhället som stödjer just konsumenterna.

I stället vänder alltså regeringen helt om och stryper anslaget helt.

– För konsumenterna har absolut ingenting positivt hänt sedan i våras. Inflationen fortsätter driva upp kostnader för mat, kläder och boende och mycket annat. Någon ljusning syns inte än på länge. Så hur regeringen plötsligt tycker att insatser som främjar konsumenters intressen inte behövs alls är fullständigt obegripligt, säger Jan Bertoft.

För intervjuer:
Jan Bertoft, generalsekreterare, Jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se , 070-797 79 87

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09