Inför varje ordförandeskap tar den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som Sveriges Konsumenter är en del av, fram ett så kallat memorandum där viktiga politikområden lyfts och problematiseras och där vi ger förslag på lösningar.

Det svenska ordförandeskapet är inget undantag. Kommande halvår står många viktiga frågor på  agendan med allt från finansiella rättigheter till grön omställning och konsumenträtt. Här är ett axplock från vårt nya memorandum, några nyckelfrågor som kräver lösningar under det svenska ordförandeskapet:

Förslag till grön omställning

EU-kommissionens förslag om konsumentmakt i den gröna omställningen är ett steg i rätt riktning, men det kräver förbättringar. Vi hoppas att det svenska ordförandeskapet ska nå en överenskommelse kring förslaget.

Utvidgat ekodesigndirektiv

Förslaget att se över och vidga dagens ekodesigndirektiv måste resultera i designkrav så att normen blir att skapa produkter som är både ekologiskt hållbara och som håller över tid.

Direktiv om energieffektivisering, förnybar energi, elektricitet, gas och byggnadskvalitet

När flera nyckeldelar i den så kallade 'Fit for 55'-lagstiftningen ska ses över måste konsumenter få bättre möjligheter att gå över till mer hållbar uppvärmning och kyla.

Transporter

AFIR-förslaget (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) måste säkerställa att det blir så lätt som möjligt för konsumenter att ladda eldrivna bilar. Parallellt med det väntas EU-kommissionen komma med förslag på hur så kallade multimodala resor (med flera olika transportsätt) blir tryggare och enklare för konsumenter.

Direktiv om produktansvar och AI-ansvar

Den snabba digitala utvecklingen kräver att EU:s civilrättsliga regelverk skyndsamt moderniseras och harmoniseras.

Lagen om artificiell intelligens, AI

Det föreslagna regelverket måste förbättras för att hindra att konsumenter skadas och diskrimineras när kommersiella verksamheter använder AI.

Cyber resilience act

När det nya viktiga lagförslaget kring uppkopplade produkter och tjänster ska behandlas är det viktigt att konsumentens cybersäkerhet måste utgöra defaultläget.

Hälsodataförordningen

Förslaget till förordning måste säkerställa att konsumenters hälsodata skyddas, samtidigt som det ska möjliggöra att data används för hälso- och sjukvårdstjänster och i forskning för allmänhetens bästa.

EU-strategi för icke-professionella investerare

EU bör förbjuda ekonomiska incitament för finansiella rådgivare, för att undvika intressekonflikter och säkerställa att konsumenterna får lämplig och opartisk rådgivning.

Direktivet om distansmarknadsföring av finansiella tjänster (DMFSD)

Här är det viktigt att man beaktar de nya marknadsföringsmetoder för finansiella produkter som bygger på köp-nu-betala-senare-krediter.