Det svenska ordförandeskapet har ovanligt många stora och viktiga konsumentfrågor på sitt bord. Europas konsumenter utsätts för extremt tuffa utmaningar med kraftigt höjda priser på energi, livsmedel och mycket annat. Samtidigt väntar lagstiftning om till exempel AI, artificiell intelligens, som kan få långtgående konsekvenser för individen om konsumentens intresse inte skyddas ordentligt. Här har Sverige en otroligt viktig roll att driva på i en riktning som gynnar framför allt de mest sårbara konsumenterna.

Det konstaterar BEUC och Sveriges Konsumenter i ett gemensamt memorandum inför det svenska ordförandeskapet, där de lyfter fram alla de viktiga konsumentfrågor som väntar och hur konsumenters intressen bör skyddas. För det finns tydliga brister menar de. (länka till memorandumet)

Därför uppvaktar BEUC och Sveriges Konsumenter gemensamt i dag konsumentminister Erik Slottner.

– Det svenska ordförandeskapet har mycket på sin agenda som i grunden kommer att påverka framtiden. EU måste till exempel göra det hållbara valet till det enkla valet för konsumenter, göra det enklare att energieffektivisera, se till att skapa ett starkt skydd vid köp av finansiella tjänster online och kring AI-system. Vi uppmanar därför Sverige att använda ordförandeskapet i EU klokt och driva frågorna på ett sätt som förbättrar livet för alla, säger Luís Silveira Rodrigues, vice ordförande för BEUC.

Han får medhåll av Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, som fortsätter:

– Den samlade konsumentrörelsen har en historiskt viktig roll att stå upp för utsatta och drabbade i tider av så omvälvande förändringar på så många olika plan. Det är viktigt att den ekonomiska press som många upplever just nu inte bromsar den gröna omställningen. Här har EU en viktig roll att fylla för att säkerställa att konsumenter kan fortsätta göra hållbara val.

Tre fokusområden under diskussionen

  • Stärkt konsumenträtt och konsumentpolitik. Miljön klarar inte fortsatt konsumtion som hittills. Därför behövs bättre ekodesign och produkter som håller i längden. Vi måste också få tuffare krav på företags miljöpåståenden för att motverka greenwashing. Det ska vara lätt att göra hållbara val.

  • Digitala policyer som skyddar, inte skadar. Det är nu som regelverket kring AI, artificiell intelligens, ska komma på plats. Här menar vi att det lagförslag som är framtaget inte skyddar konsumenter tillräckligt väl. Uppkopplade prylar som kylskåp och armbandsur fortsätter dessutom att samla data om oss och våra beteenden. Inte heller här skyddar förslaget konsumentens integritet tillräckligt.

  • Finansiella tjänster. Här behövs ett betydligt starkare regelverk för marknadsföring av finansiella tjänster online, där det nu blir allt vanligare med reklam enligt devisen ’köp-nu-betala-senare’.

BEUC är den europeiska konsumentrösten i Bryssel – en paraplyorganisation för 46 olika konsumentorganisationer i 32 europeiska länder, som jobbar tätt mot EU-parlamentet och kommissionen och där Sveriges Konsumenter är medlem och spelar en viktig roll.

För intervjuer:

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87

Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig Sveriges Konsumenter, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 08-674 43 33

Pressbilder:

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Luís Silveira Rodrigues, vice ordförande BEUC

Ursula Pachl, vice generalsekreterare BEUC, bild 2

Jens Henriksson, internationell sekreterare Sveriges Konsumenter