Många företag kämpar med att få ner sina utsläpp av växthusgaser. Men få har funderat på hur stora utsläpp som deras pengar på banken orsakar. Pengarna används ju av banken till att finansiera andra verksamheter, däribland klimatvärstingar som oljebolag och bolag som driver på avskogning.

De här så kallade finansierade utsläppen utgör nästan hela klimatpåverkan hos en bank men har länge inte ingått i bankernas klimatredovisning. Men det senaste året har många banker börjat mäta och rapportera sina finansierade utsläpp. Det gör det möjligt att mäta bankernas klimatavtryck mer exakt.

– Det här är en otrolig möjlighet för både konsumenter och företag att få en tydligare bild av hur pengarna på banken påverkar klimatet, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Företagen kan sätta press

Klimatinitiativet Exponential Roadmap Initiative har tillsammans med Fair Finance Guide, BankFWD och TOPO tagit fram en guide för hur företag kan mäta och minska sitt finansiella klimatavtryck. Framför allt genom att ställa klimatkrav på banken.

– Om företag börjar ställa klimatkrav kan det verkligen öka trycket på bankernas omställning. Företag är ofta stora kunder hos bankerna och kundtrycket spelar en viktig roll, det ser vi från arbetet med att mobilisera konsumenttryck på branschen, säger Jakob König.

Guiden innehåller sju steg där de första handlar om att mäta vad pengarna har för klimatavtryck i dag och sedan följa en checklista för att undersöka bankens mål och planer för att minska avtrycket framöver.

– Att synliggöra klimatavtryck från pengarna ökar pressen på bankerna att ta fram robusta omställningsplaner som kan minska utsläppen i snabb takt, säger Jakob König.