Välkommen som ny ordförande Marie! Varför var du intresserad av det här uppdraget?  

– Jag tycker att konsumentfrågor är oerhört viktiga och att vi borde använda vår konsumentmakt mer i Sverige. Vi har en stark och bra lagstiftning, men konsumenter kan också vara med och påverka och driva utvecklingen, framför allt i frågor som rör ekologisk och social hållbarhet. Sveriges Konsumenters styrka är de 21 medlemsorganisationerna som gör att vi kan driva på konsumentfrågorna från så många olika perspektiv.  

Vilka konsumentfrågor tycker du är viktiga att driva?  

– Hur vi konsumerar heminredning, det är mycket mer slit och släng i dag och hela kök kan bytas ut fastän det inte alls behövs. Samma gäller kläder, här behöver vi också få in hållbarhetsperspektiv och konsumera mindre. Jag tycker även att det är viktigt med de digitala frågorna som Sveriges Konsumenter redan driver, och naturligtvis matfrågor eftersom det är så viktigt ur många perspektiv. Och så resandet, där det handlar om hur vi kan vara medvetna konsumenter när vi reser, säger Marie på telefon från ett tåg på väg från Stockholm söderut.
 – Det är också viktigt att konsumentfrågorna rör alla, oavsett storleken på plånboken.

Vilka är Sveriges Konsumenters största utmaningar de närmaste fem åren?

 – Att skapa opinion och bredda vår medlemsbas. Jag skulle till exempel gärna se fler medlemsorganisationer inom turism, mat, detaljhandeln och det fackliga. Jag kommer att bidra med lång erfarenhet av påverksansarbete mot riksdag och regering, och har ett stort kontaktnät inom civilsamhället. Men min viktigaste huvuduppgift blir att bredda och öka medlemsbasen, säger Marie.

Marie Linder är även föreslagen som ordförande för Sveriges Konsumenters dotterbolag och medlemstidning Råd och Rön. Omröstningen sker den 6 maj.