Dagens budgetproposition från regeringen innehåller en lång rad satsningar, bland annat på grön omställning. Men för konsumentpolitiken är resultatet magert, inga nya pengar till varken myndigheter eller civilsamhälle. Tvärtom minskar stödet till konsumentorganisationerna från drygt 17 miljoner kronor i år med fyra miljoner kronor till 2022.

– Vi noterar en hel del lovvärda satsningar som siktar på hållbar konsumtion, men dessvärre inga nödvändiga förstärkningar av konsumentpolitiken. Och det är milt sagt uppseendeväckande att regeringen inte tar tillvara på potentialen hos civilsamhället för en omställning till hållbar konsumtion utan istället sänker anslagen till organisationer på konsumentområdet med fyra miljoner till 2022, säger Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter.