När förra årets vårproposition presenterades lyfte regeringen fram konsumentrörelsens roll och sköt till en miljon kronor extra. En viktig signal. Pengarna ackompanjerades av en debattartikel i Expressen, signerad Elisabeth Svantesson och Erik Slottner, där de underströk konsumentorganisationernas viktiga roll.

I höstbudgeten var plötsligt hela stödet till konsumentrörelsen utraderat.

– Vi fick höra att i ett stramt ekonomiskt läge var regeringen tvungen att prioritera Allmänna reklamationsnämnden, ARN. När nu ekonomin ser ljusare ut och regeringen tillför 16 miljarder i vårbudgeten hade vi förväntat oss att man skulle återställa stödet till konsumentorganisationer. Vi är minst sagt besvikna över att så inte sker, säger Johanna Hållén.

Tuff situation för konsumenter

I vårbudgeten nämns inte konsumentorganisationerna alls. Och i vårändringsbudgeten, som också presenteras i dag, framkommer att Allmänna reklamationsnämnden får ett tillskott på sju miljoner, utöver de pengar som myndigheten fick i höstas på konsumentrörelsens bekostnad. (Att återställa stödet till 2023 års nivå, knappt 14 miljoner, skulle kosta mindre än en promille av hela vårbudgeten.)

Detta förklaras med att antalet anmälningar till ARN ökade kraftigt under andra halvåret 2023.

– Att det skedde så mycket under andra halvåret att ARN behöver ytterligare tillskott visar hur tuff situationen för konsumenter är – och att den förvärrats de senaste åren genom historiska prishöjningar, bedrägerier med mera. Men när regeringen ensidigt fokuserar på att skjuta till pengar till Allmänna reklamationsnämnden hanterar man bara symtomen. Det enda rimliga vore att satsa på det förebyggande arbetet genom att återföra stödet till konsumentorganisationerna också, säger Johanna Hållén.

Förebyggande satsningar saknas

ARN skriver i sin årsredovisning att ökningen av ärenden i första hand handlar om e-handel (köp från utlandet) samt bedrägeriärenden. I båda dessa fall har ARN begränsad möjlighet att faktiskt hjälpa drabbade konsumenter. Incitamentet för utländska jättesajter att följa ARN:s rekommendationer torde vara svagt. Vad gäller bedrägerierna krävs helt andra rättsliga åtgärder. Det är inget ARN kan lösa.

– Ett förebyggande arbete skulle sannolikt gynna konsumenterna mer.

Hit hör det arbete som konsumentorganisationerna bedriver för att stärka medborgarna som konsumenter. Som rådgivning, information, genom att företräda svenska konsumenter vid framtagandet av ny lagstiftning både nationellt och i EU.

– Att regeringen inte satsar på konsumentorganisationer i ett läge då svenska konsumenter drabbas så hårt är obegripligt. ARN behövs, men det förebyggande arbetet är det långsiktigt hållbara för svenska konsumenter. Som konsumentminister borde Erik Slottner kunna se hela bilden, säger Johanna Hållén.