Den internationella databasen Financial Exclusions Tracker ska göra det lättare för allmänheten att se vilka bolag och branscher som investerare bojkottar av hållbarhetsskäl. Databasen har samlat svartlistningar hos 87 investerare i 16 länder, varav flera banker och pensionsfonder i Sverige.

Resultatet visar att nästan var tredje bolag som svartlistas i Sverige är ett fossilbolag (31 %). Därefter följer bolag som kopplas till kontroversiella vapentyper (15 %), exempelvis kärnvapen och klustervapen.

– Att fossilbolag toppar listan visar att konsumenttrycket haft effekt. Det är väldigt många som oroas av klimatkrisen och vill ha ett fossilfritt sparande i dag, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Att svartlista är att påverka

I Sverige har Swedbank, Danske Bank och Storebrand/SPP svartlistat klart flest namngivna bolag av hållbarhetsskäl, omkring 1 000 vardera. I andra änden finns banker och pensionsfonder som väljer att inte publicera några namn alls. De missar därmed chansen att det ska påverka på bolagen.

– Att publikt svartlista bolag är det bästa sättet att öka pressen på dem som inte lyssnar på investerarnas hållbarhetskrav. Men svartlistningen måste vara synlig utåt för att det ska ha effekt. Det vill vi bidra till med den här öppna databasen, säger Jakob König.

Gör undantag för omställningsbolag

Handelsbanken, SEB och Swedbank har alla uteslutit fossilbolag ur sina fonder men kan fortfarande investera i ett mindre antal energibolag som bedöms ställa om sin verksamhet i linje med klimatmålen och fasa ut fossila bränslen tillräckligt snabbt. Bland de grönstämplade bolagen finns flera kraftbolag, men inga bolag som utvinner fossila bränslen.

– Det är bra att bankerna har vänt på steken och bara investerar i bolag som uppfyller deras omställningskrav. På så sätt skapas en morot för fossilbolagen att snabba på utfasningen av fossila bränslen, säger Jakob König.

Svenska svartlistningar får uppmärksamhet

Den nya databasen gör det enklare för journalister att se vilka investerare som tagit ställning mot specifika företag och sektorer av hållbarhetsskäl. Exempelvis har svenska svartlistningar av bolag som bidrar till avskogning i Amazonas fångats upp i internationell media och visat att kritiken mot bolagen även kommer från finansiella aktörer. 

– På det här sättet kan svenska finansaktörer hålla uppe trycket på bolag som de inte lyckats påverka genom dialog, säger Jakob König.

Om Financial Exclusions Tracker:

Databasen har utvecklats i samarbete mellan åtta civilsamhällsorganisationer i Europa och USA: BankTrack, Both ENDS, Fair Finance International (där svenska Fair Finance Guide ingår), Health Funds for a Smokefree Netherlands, Friends of the Earth Netherlands, PAX, Profundo Research Foundation, Rainforest Action Network och Environmental Paper Network.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide granskar genom en internationell metod hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att öka allmänhetens insyn och påverka bankerna till att ta större ansvar. Initiativet finns i 18 länder och leds i Sverige av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection. Läs mer på www.fairfinanceguide.se

För intervjuer:

Jakob König, jakob.konig@sverigeskonsumenter.se, 073-037 92 93

Presskontakt:

Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09