Många svenskar vaknade upp i morse till nyheten att elbolag vill bryta fleråriga avtal med fast elpris. Det har lett till att konsumentminister Max Elger (S) kallat till sig Energiföretagen, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden till samtal.

Den som tecknar ett nytt elavtal med fast pris får räkna med att betala ett högre pris än den som tecknar rörligt avtal. Bolagen marknadsför detta med trygghet och förutsägbarhet. Som konsument vet jag vad jag har för kostnad över tid. Även den som går in på elbolagens hemsidor just nu kan läsa de argumenten.

Men det upplägget hotas alltså när elbolag vill riva avtalen med hänvisning till force majeure – att det alltså inträffat händelser som är så oförutsägbara eller vars konsekvenser man ej kunnat undvika att de därmed skulle vara skäl för att kunna riva ingångna avtal.

Det skulle betyda att många hushåll som varit förutseende nu straffas. De har redan nu betalat mer än vad de kanske skulle gjort om de valt ett rörligt pris från start.

– Det blir en orimlig dubbelsmocka för konsumenter som redan betalat dyrt för sin trygghet. Ofta är det just de med små marginaler som rekommenderas att teckna fasta avtal för att vara säkra på att klara sin ekonomi, säger Jan Bertoft.

Sveriges Konsumenters rättsliga expert Maria Wiezell ifrågasätter om det fluktuerande världspriset på el verkligen kan klassas som en oförutsägbar händelse

– Om man som elleverantör verkar på en fri marknad som är beroende av världsmarknadspris, väder och vind och en stor leverantör som kan använda sin styrka för att ställa allt på ända så får man räkna med att priser fluktuerar, konstaterar hon och fortsätter:

– Att hävda force majeur nu i september när kriget i Ukraina utbröt i februari och när vi har haft en ökad energianvändning under lång tid – vad har bolagen gjort under tiden? Dessutom kan man hävda att världen inte varit fri från krig på väldigt länge så att ett nytt krig startar kan inte vara oförutsett.

I vilken mån elbolagen faktiskt kan bryta avtalen återstår att se, menar Maria Wiezell.

– Det måste prövas rättsligt. Men det normala är att om en part bryter ett avtal så ska den andra parten få ersättning till följd av skada.

Om inte bolaget går med på det då?

– Då kan du säga ”ok, jag betalar nu – men under protest mot att ni bryter mitt bundna avtal”. Det måste göras skriftligt till elleverantörens reklamationsavdelning. Då kan du kräva leverantören på ersättning för mellanskillnaden i efterhand. Och om de inte betalar kan du anmäla bolaget till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

För intervjuer:
Jan Bertoft, tel: 070-797 79 87, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se
Maria Wiezell, tel: 0702-81 69 66, maria.wiezell@sverigeskonsumenter.se

Pressbilder kan du ladda ner här.

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, 08-674 43 33,
yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se