Den 13 september hålls det årliga talet om tillståndet i unionen av EU-kommissionens ordförande. Då stakas kursen ut för det kommande årets arbete. Eftersom det är EU-val i juni är det extra viktigt att hinna lägga fram de allra viktigaste förslagen i tid innan en ny kommission ska installeras.

– Det är otroligt viktigt att vi får ett ambitiöst rättsligt ramverk för ett hållbart livsmedelssystem. Men påtryckningarna från intressenter i livsmedelsbranschen är intensiva, vilket gör att lagstiftningen riskerar att bli urvattnad. Detta har Sveriges Konsumenter tillsammans med den europeiska konsumentrörelsen varnat för länge. Därför är det otroligt viktigt att von der Leyen står fast vid de ursprungliga tankarna och lyfter upp lagstiftningen i sitt tal. Allt annat vore ett stort bakslag, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter är en av 160 organsiationer som står bakom det öppna brev som i dag skickas till Ursula von der Leyen.

Läs brevet i sin helhet här.

För intervjuer:

Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, tel: 070-797 79 87. Ladda ner pressbild här.

Presskontakt:

Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09