Trädgårdsjournalisten Lena Israelsson var den som först slog larm om hur växter skadats av ekologiska växtnäringsprodukter. Det fick producenter att låta analysera sina produkter. Analyser som i flera fall visade på rester av ogräsmedlet klopyralid.

Det här var alltså produkter som i de flesta fall var ekologiskt märkta och godkända för KRAV-odling.

Det var förra våren. Eftersom ingen myndighet tog tag i frågan beslöt FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, att följa upp Lena Israelssons arbete genom att låta drabbade odlare svara på en enkät. Dessutom utfördes laboratorieanalyser på 14 organiska växtnäringsprodukter plus att åkerbönor odlades och gödslades enligt producenternas anvisningar, ett så kallat biotest.

Nu är slutrapporten här! Den visar att:

  • 80 % av de inskickade bilderna visade på skador som kan sättas i samband med ogräsmedlet
  • Tomat, chili och paprika drabbades extra hårt
  • 10 av 11 flytande växtnäringsprodukter som analyserades innehåll rester av klopyralid
  • Det handlar om flera olika varumärken av flytande organisk växtnäring. Gemensamt är att de alla baseras på råvaran vinass som i de berörda fallen visat sig vara kontaminerad av klopyralid. Vinass är en restprodukt från sockerbetsindustrin och köps in från länder där bekämpningsmedel som klopyralid och aminopyralid används mycket mer än i Sverige.

151 personer svarade på enkäten. Men det här är sannolikt bara toppen av ett isberg, menar FOR. Många har sannolikt drabbats utan att kanske se sambandet med växtnäringen. Nu uppmanas därför alla drabbade att kontakta tillverkarna och kräva ersättning för såväl inköpt produkt som för förstörda plantor. Det kan handla om tiotusentals plantor, menar FOR.

Se upp med vad du köper i år

Hur ser det ut i år? Har producenterna agerat på förra årets händelser? Både ja och nej, ska det visa sig. När FOR kontaktade några tillverkare svarade de så här:

Evergreen Garden Care kommer fortsätta sälja Substral Universalnäring och Substral Växthusnäring med samma utgångsmaterial – däremot kommer de inte rekommenderas för känsliga växter som tomat.

Neudorff kommer inte sälja flytande organisk växtnäring baserad på vinass under 2021. 

Nelson Garden, som tillverkar Biobact, söker nya råvaror som kan ersätta vinassen.

FOR kräver att varje batch av flytande organisk växtnäring ska testas innan den släpps ut på marknaden, så att tillverkarna kan garantera att produkterna inte innehåller rester av bekämpningsmedel.

Läs hela rapporten här.