PRESSMEDDELANDE 2023-03-31

I dag lämnar Betalningsutredningen över sitt betänkande om betalmarknaden i stort och statens ansvar i synnerhet. Ett gediget arbete över lag anser Sveriges Konsumenters Maria Wiezell, som var utredningens konsumenträttsexpert. Men när det gäller kontantfrågan nådde utredningen inte ända fram, menar hon och har därför lämnat in ett särskilt yttrande.  

Utredningen menar att man redan i dag har rätt att betala kontant för offentliga tjänster som sjukvård. Utöver detta vill utredningen att det ska gå att använda kontanter för att köpa receptbelagd medicin och för att göra skatteinbetalningar. Men kontantkravet måste gälla fler områden, säger Maria Wiezell:  

– Så länge som det finns människor som inte har bankkonto eller som inte kan använda sig av digitala betaltjänster, så måste det gå att handla allt som betraktas som livsnödigt kontant. Därför måste ett kontantkrav gälla även butiker som säljer mat, kläder, drivmedel och annat nödvändigt. 

Titta på Danmarks lösning

I sitt särskilda yttrande uppmanar Maria Wiezell regeringen att titta på den danska lagstiftningen. Där finns redan ett kontantkrav som gör att restauranger, kaféer och fysiska butiker, med vissa undantag, kan få betala böter om de inte tar emot kontanter. 

Hon tar även upp aktuell forskning vid Lunds universitet som gör gällande att ett kontantlöst samhälle slår hårdast mot de samhällets svagaste: bostadslösa, människor som saknar officiella inkomster eller som av olika skäl befinner sig i ett digitalt utanförskap. 

Det finns också integritetsskäl för att skydda rätten till att betala kontant. Att betala med swish, kort eller via banken lämnar elektroniska spår. Det går inte att komma ifrån, menar Maria Wiezell. För till exempel personer som utsatts för våld i nära relationer kan möjligheten att kunna betala kontant utan att spåras, vara skillnaden mellan liv och död.  

Sårbart i kristider

Dessutom är ett samhälle utan kontanter mer sårbart för it-attacker, elavbrott och andra kriser i samhället. 

Jan Bertoft, generalsekretare på Sveriges Konsumenter som länge har engagerat sig i kontantfrågan, menar att politiken måste göra mer för att skydda kontanterna.  

– Vi lever orostider med Rysslands storskaliga invasion av Ukraina och MSB som rekommenderar oss att ha kontanter hemma. Då måste vi säkra att kontanterna är ett fungerande betalningsmedel till vardags och inte ha det som en reservlösning som plockas fram vid exempelvis cyberattacker. Då är det för sent. Att inte lagstifta för att värna rätten att kunna betala kontant för mat och annat livsnödvändigt känns väldigt fel, för att inte säga farligt.

För intervjuer:
Jan Berftoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87

Här kan du ladda ner pressbilder.

Kommunikationsansvarig:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, tel: 08-674 43 33