I dag beslutade Sveriges Konsumenters styrelse att välkomna Astma- och Allergiförbundet som ny medlemsorganisation. Ett förbund som arbetar för att människor med allergi och astma ska få ett friskare, bättre och tryggare liv. 

– Det känns självklart för Astma- och Allergiförbundet att vara med i Sveriges Konsumenter. Vi jobbar ju båda för att stärka konsumenternas roll och kunskap, i vårt fall särskilt när det gäller allergier, säger Astma och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus.

Tre miljoner svenskar har allergi och Astma- och Allergiförbundet arbetar för deras rätt att veta vad livsmedel, hygienprodukter och kläder innehåller för att kunna göra medvetna val som konsumenter.

– Sveriges Konsumenter driver sedan länge konsumenters rätt att få veta vad det vi köper innehåller. Tillsammans med Astma- och Allergiförbundet kan vi sätta extra fokus på de här frågorna som är viktiga både för människors hälsa och vår miljö, säger Marie Linder, ordförande i Sveriges Konsumenter.

Om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar sedan 1956 för att förbättra villkoren för alla med astma och allergi. Genom att sprida kunskap, stötta forskning och påverka politiska beslut vill förbundet skapa förutsättningar för ett friskare liv för alla. Förbundet driver frågan om ett svenskt allergiprogram som syftar till att minska och mildra allergier, införa nationella riktlinjer för allergivården, ökad kunskap, fler allergologer och ökat stöd till forskning.