Under Eko-september kommer Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter och KRAV bland annat att sprida kampanjen i sociala medier, skylta upp i butik, annonsera utomhus, jobba med PR och arrangera event över hela landet. Alla som vill driva på försäljningen och sprida kunskap om ekologiskt och KRAV-märkt är välkomna att delta i kampanjen Eko-september.

– I år har vi byggt vidare på kampanjen med nya budskap och nytt kampanjmaterial som lyfter fram vinsterna med att välja eko. Allt material finns fritt tillgängligt att ladda ner och använda. Ju fler som kampanjar samtidigt – desto större möjlighet har vi att nå ut till kunder och konsumenter över hela landet, säger Charlotte Bladh André, vd för Organic Sweden.

Därtill kommer KRAV att aktivera Eko-september med två rörliga annonsera som har fokus på biologisk mångfald och godare djurvälfärd. Hela vecka 36 kommer annonserna att synas på 1 000 skärmar runt om i Sverige, liksom i sociala medier under vecka 36, 37 och 38.

Ett stort antal ekologiska lantbrukare kommer att arrangera öppen ekogård, ekobonde i butik och lunch hos ekobonde runt om i Sverige. Och många livsmedelsföretag med ekologisk mat och dryck i sortimentet kommer att sprida kampanjen i sina digitala kanaler och ta med kampanjmaterial för att skapa erbjudanden ute i butik.

– Under Eko-september visar många av våra medlemmar runt om i landet upp hur den ekologiska maten produceras och varför den ger mer biologisk mångfald, bättre klimat, rent vatten, bördiga jordar, godare djurvälfärd och färre tillsatser i maten. Ekologisk odling och djurhållning är viktiga verktyg för att lösa många av de stora utmaningar som hela vårt matsystem står inför idag, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Samtliga kedjorna inom dagligvaruhandeln kommer också att delta i kampanjen på olika sätt under september. Det är något som inte minst Sveriges Konsumenter ser som mycket positivt. Organisationen har under våren rapporterat om att handelns kampanjer för ekologiskt minskat drastiskt under de senaste åren, med början innan de kraftiga prishöjningarna.

– Det är tydligt att ekoförsäljningen minskar i samma takt som kedjornas kampanjer för eko minskar. Därmed finns en potential för handeln att dels öka antalet priskampanjer för eko igen, dels att medverka i kampanjen Eko-september för att fler konsumenter ska uppmärksamma och välja eko i butik, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Presskontakt Sveriges Konsumenter:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09