I dag ingår inte ens hälften av våra konsumtionsutsläpp i Sveriges klimatmål. Varför? Jo, för att 60 procent av det vi köper produceras utomlands. Det handlar om varor och tjänster som vi importerar och utsläpp från svenskar flygresor utomlands. 

Med Miljömålsberedningens förslag kommer vi i Sverige få ta ansvar för alla utsläpp kopplade till vår konsumtion. En fråga som Sveriges Konsumenter drivit länge.

– Ska vi rädda klimatet krävs det att vår konsumtion finns med i klimatmålen – och att vår konsumtion förändras. Med Miljömålsberedningens förslag har vi kommit en bra bit på vägen, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.