Svenska storbanker får underkänt i etik

Bidrar dina sparpengar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring? Nu kan du kolla din bank på fairfinanceguide.se och berätta för banken var du tycker!

”Konsumenterna har rätt att veta och påverka hur deras sparpengar används”, säger Jakob König, projektledare för Sveriges Konsumenters nya initiativ. 

Läs mer

Kolla din bank

Internationellt

Antibiotikaresistenta bakterier – ett hot mot vår hälsa

Antibiotikaresistens är det största hotet mot människors hälsa som världen står inför idag. Nu inleder Sveriges Konsumenter, tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC, en kampanj för att se till att antibiotika endast används när den verkligen behövs – för att rädda liv. Fokus för kampanjen handlar om att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier från lantbruket till konsumenterna.
Läs mer om kampanjen här

Vad är det i korven?

90 procent av konsumenterna i EU vill veta var deras kött kommer ifrån. Ändå är det i många fall omöjligt att få tillräcklig information om varifrån köttet i Caesarsalladen, isterbanden eller färdiglasagnen kommer.
Nu inleder de europeiska konsumentorganisationerna i 14 länder en gemensam kampanj för alla konsumenters rätt att få veta var köttdjuren är födda, uppfödda och slaktade. Se hur det fungerar och gör din röst hörd - för en mer hållbar, öppen och etisk marknad!
Läs mer och aktivera dig här

Stärkta konsumentregler i EU

Den 13 juni började EU:s nya konsumentregler gälla. Vår konsumentvägledare Maria Wiezell reder ut vad det egentligen innebär för dig som handlar på nätet eller av en gatuförsäljare i Gomorron Sverige.
Se Maria Wiezell förklara reglerna

BEUC:s valmanifest inför EU-valet 2014

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som Sveriges Konsumenter är en del av, har publicerat sitt valmanifest inför valet till Europaparlamentet. Ett dokument innehållande en rad frågor som påverkar européer dagligen och som politikerna måste agera kring. Bland annat tas matfusket, oklarheter kring vilka regler som gäller vid köp över landsgränser, krav på oberoende vid finansiell rådgivning, digitala rättigheter och konsumenternas betydelse i frihandelsavtalet TTIP upp i manifestet.
Läs BEUC:s valmanifest här

Aktuellt

 • Premiär för Fair Finance Guide: Hur etisk är din bank?

  En ny granskning av svenska banker visar att dina sparpengar kan investeras i kemiska vapen, barnarbete och miljöförstöring. Genom vårt projekt Fair Finance Guide kan du som kund se vilka banker som är schysstast och vilka som tar minst hänsyn till miljö och etik.
  Läs mer och granska din bank
 • Remissvar: Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

  Socialstyrelsen har i samverkan med Jordbruksverket och ett antal andra berörda myndigheter utformat en tvärsektoriell handlingsplan som omfattar sex målområden. För Sveriges Konsumenter är frågan kring hur vi kan motverka en ökning av antibiotikaresistensen en högt prioriterad fråga. Sammanfattningsvis anser Sveriges Konsumenter att förslaget är väl genomarbetat. Men handlingsplanen måste bland annat kompletteras med genomförandet av Socialstyrelsens kommunikationsstrategi. Dessutom krävs mandat och att tillräckliga medel ställs till förfogande.
  Läs hela remissvaret här
 • Ny blogg om kläder och miljö

  I bloggen GRÖNA TRÅDAR blir det nya gröna klädtips varje vecka. Anna-Lisa Persson, textilvetare och småbarnsförälder, kommer att guida oss genom djungeln av giftiga barnkläder, miljövänliga tyger, etiska val och ge tips på hur vi kan ta hand om våra kläder på ett bättre sätt.
  Ny blogg om kläder och miljö
 • Bankrådgivare gör kunderna till förlorare

  En ny rapport från Konsumentverket visar att bankernas placeringsråd är en dålig affär för kunderna. Studien, som utförts av Kungliga Tekniska Högskolan i en försöksmiljö där en rådgivningssituation simulerats, visar till och med att konsumenterna gjorde sämre finansiella val när de rådfrågade en bankrådgivare än om de gjort valen på egen hand.
  Bankrådgivare gör kunderna till förlorare
 • Konsumenter har fått nog av dagens telefonförsäljning

  Resultatet av vår enkät om telefonsäljning är här! Siffrorna är upprörande, men föga förvånande med tanke på hur verkligheten ser ut idag. Bland annat har 86 procent av de som svarat på enkäten blivit uppringda av telefonförsäljare fast de är nixade.
  Konsumenter har fått nog av dagens telefonförsäljning
 • Framgång för två av våra politiska krav

  Avtal kommer inte längre att få förlängas automatiskt och snart har konsumenter rätt att få veta priset i förväg vid taxiresor. Det är två av våra ”100 krav för en starkare konsumentpolitik” som har vunnit gehör på sista tiden.
  Framgång för två av våra politiska krav

I medier