Hög tid att sparka ut burhönsäggen

Påsken står för dörren och med den väntar för många en riktig äggfest. Under påskaftonen konsumeras det omkring sex miljoner ägg i timmen. Sett över de senaste åren ökar även äggkonsumtionen i stort. Samtidigt ökar både efterfrågan och utbudet på ekologiska ägg - dock i olika takt. Därför vill Sveriges Konsumenter att producenter och återförsäljare en gång för alla rensar ut äggen från burhöns och ökar produktionen av ekoägg.

– Det är glädjande att ekologiska ägg får allt större utrymme i butikshyllorna. Men ofta är det förvirrande för konsumenterna med alla olika beteckningar. Därför är det dags för alla butikskedjor att göra det enkelt för konsumenten och sluta helt med att sälja ägg från burhöns, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter.

Läs pressmeddalandet här

Internationellt

BEUC:s valmanifest inför EU-valet 2014

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som Sveriges Konsumenter är en del av, har publicerat sitt valmanifest inför valet till Europaparlamentet. Ett dokument innehållande en rad frågor som påverkar européer dagligen och som politikerna måste agera kring. Bland annat tas matfusket, oklarheter kring vilka regler som gäller vid köp över landsgränser, krav på oberoende vid finansiell rådgivning, digitala rättigheter och konsumenternas betydelse i frihandelsavtalet TTIP upp i manifestet.
Läs BEUC:s valmanifest här

Frankrike stärker konsumentskyddet

Nu blir det enklare för franska konsumenter att reklamera varor. Frankrike har bestämt att ansvaret för att bevisa om varans fel är ursprungligt ska ligga hos företaget - under hela garantiperioden.
Sveriges Konsumenter stödjer beslutet

Dags för en begriplig energimärkning

2011 infördes en ny typ av energimärkning för produkter som t ex TV-apparater, kylar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Den tidigare kända A-G märkningen utökades med upp till A+++ för produkter som presterar högre än den tidigare högsta A-märkningen. Nu ska märkningen utvärderas av Kommissionen. Konsumentrörelsen förespråkar att man återigen inför den stängda A-G-skalan.
Utvärdering av energimärkningen

Föreslagen europeisk köplag skulle förvirra och försvåra

Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel kommenterar i ett öppet brev till Sveriges ledamöter i Europaparlamentet och statsrådet Birgitta Ohlsson EU-kommissionens föreslagna europeiska köplag.
Läs det öppna brevet här

Aktuellt

 • Debatt: Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

  Mångmiljardbelopp av svenska folkets pensionspengar investeras i koldioxidvärstingar, kontroversiella gruvbolag och vapentillverkare som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och allvarlig miljöförstöring. I ett öppet brev uppmanar 14 organisationer, däribland Sveriges Konsumenter, Pensionsgruppen och finansmarknadsministern Peter Norman att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar.
  Läs det öppna brevet
 • Toppolitiker debatterade konsumentpolitiken i EU

  Den 7 april arrangerade Sveriges Konsumenter debatten ”EU i din vardag”, som sändes direkt i SVT Forum. På plats fanns toppnamn som kandiderar i valet till Europaparlamentet. Att samtliga vill se stärkta konsumenträttigheter och en mer hållbar marknad stod klart. Men hur man ska uppnå detta och vilka som ska driva vilka frågor rådde det delade meningar om.
  Se debatten här
 • FundWatchs rapporter

  Sveriges Konsumenter har hittills genomfört två granskningar av Sveriges 15 största banker och pensionsbolag. I rapporterna granskas vilka aktörer som investerar i 50 av de mest kontroversiella företagen i världen, samt hur trovärdigt de försöker påverka företagen som ägare. I den andra granskningen kunde tydliga förbättringar konstateras hos de flesta aktörer, om än att det finns mycket kvar att göra.
  Läs senaste rapporten här
 • Remissyttrande om överskuldsättning

  Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra sig om SOU 2013:78 och har också deltagit som expert i utredningen genom undertecknad. Vi anser att utredningen har gjort ett gediget arbete med att klarlägga en mycket komplex problematik. Dock anser vi att kraftfulla förslag saknas för de så kallade snabblånen. Ett särskilt yttrande har inlämnats i denna fråga och vi anser fortfarande att det är synnerligen påkallat att införa ett räntetak, trots de politiska åtgärder om skärpt tillsyn som beslutats efter att utredningen lagts fram.
  Läs remissyttrandet här
 • Inför EU-valet: 50 krav på EU-politiken

  Hästkött i lasagnen, höga mobilavgifter, fula säljmetoder och inställda resor som inte ersätts. En klar majoritet av de lagar som berör oss konsumenter stiftas numera på EU-nivå. Ändå har intresset för EU-valet hittills varit lågt. Nu ställer Sveriges Konsumenter 50 krav på EU:s konsumentpolitik.
  Läs våra 50 krav här

I medier