Gerd Klang är en av drygt 20 personer som genom Sveriges Konsumenter representerar konsumenter inom standardiseringen. Hon slår där vakt om dina intressen och din säkerhet. Vägen dit gick genom ett antal samtal till hennes tidigare arbete som ombudsman för PRO.

-Det var under början av 2000-talet som vi fick många samtal från pensionärer och deras barn om att äldre lurats av oseriösa telefonförsäljare. Ett exempel är en dam som hade tio, ej uppackade, serviser hemma, som hon inte alls ville ha. Men någon hade hittat henne och märkt att hon var lätt att lura på saker. Då bestämde vi på PRO oss för att gå med i en standardisering kring contact centres (kundkontaktcenters), för att råda bot på problemet, säger Gerd.

Det arbetet ledde till en standard för hur kundkontaktcenter ska agera när de kontaktar konsumenter – ett arbete som idag håller på att utvecklas, även på internationell ISO-nivå. Idag består arbetet av två delar: en som ser till den etiska delen som bestämmer när en får ringa, hur en ska bete sig i samtalet och så vidare samt en del som specificerar vad som ska ingå i avtalet mellan den som köper tjänsten från kundkontaktcentret och centret.

Konsumentnyttan i första hand

Genom det hamnade Gerd i Sveriges Konsumenters nätverk och efter det har hon också engagerat sig i grupper som behandlar estetisk kirurgi och kvalitet inom äldrevård och hemtjänst. I dessa arbeten finns ett stort konsumentintresse, med stora mänskliga värden. Så att kunna se förbi det mekaniska och tekniska är ibland ett måste.

-Det gäller att se till konsumentens intresse – och få de andra att göra det. Det är ju dem företagen ska sälja till. Så jag försöken hela tiden tänka att: ”om jag skulle skulle köpa produkten eller tjänsten, vad skulle jag tycka var viktigt?”.

Och det här synsättet behövs. Allt som det skapas en standard för har inte direkt verkan på konsumenter, men de områdena som gör det är ändå otroligt många – och allt fler blir de. Allt från leksaker och möbler till hållbar livsmedelsproduktion i städer och kvalitet inom äldrevård standardiseras. Standardiseringen har idag en snedfördelning vad gäller antalet representanter från näringslivet gentemot brukar- och miljö

Vad tror du hade hänt om det inte fanns någon konsumentrepresentation?
-Jag tror att man hade missat på vad som är viktigt för oss. De inblandade hade kollat på tekniken och de anställda – det är allt. Så känns det i varje fall. Under vissa möten blir det många aha-upplevelser för vissa parter, säger Gerd och minns hur hon flera gånger fått höra ”jaha, kan det vara så det funkar?” när konsumentintresset lyfts.

Kvalitetsstämpel

Standarder är frivilliga att följa, men de företag som väljer att göra det får en rejäl kvalitetsstämpel. De har nämligen valt att arbeta efter riktlinjer som sträcker sig längre än lagstiftning och tar hänsyn till fler aspekter av tillverknings- och försäljningskedjan. Och Gerd skriver under på att fler borde veta mer om standardiseringens betydelse och olika certifieringar.

-En standard säger att det är kvalitet på saker och ting. Så de har en jättebetydelse.