Sonja har bland annat arbetat för Ericsson och som IT-konsult men har också haft ett stort engagemang inom fackrörelse och ideella organisationer. När hon så gick i pension hittade hon standardiseringen, där hon nu fortsätter att bidra för medborgarna.

I nuläget sitter hon med i en kommitté som skriver en standard kring skönhetstjänster och ska precis gå in i en annan kommitté som har fokus på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – i den kommer hon att vara fokuserad på frågor som rör kognition. Två tämligen breda arbeten i vilka konsumentnyttan är stor. Och det är just den Sveriges Konsumenters representanter företräder. Den tekniska expertisen är ofta ett plus att kunna, men det viktigaste är att kunna se hur konsumenter påverkas av olika beslut.

- Det viktigaste är att man kan argumentera för konsumenternas sak, säger Sonja som känner att rollen som konsumentrepresentant verkligen gör skillnad – inte minst på europeisk nivå.

- Arbetet känns viktigt. I Europeiska sammanhang har jag varit ensam och då känns det ännu viktigare att företräda konsumenten mot till exempel leverantörer av utrustning och varor.

Vad tror du hade hänt om det inte fanns någon konsumentrepresentation i de sammanhangen?

-Leverantörer av utrustning och material hade fått större inflytande över standarden. Deras krav och önskemål företräder sällan konsumentens bästa.

Reglerar oreglerad marknad

I den kommitté hon varit medlem i längst, kring skönhetstjänster, har arbetet varit rent nydanande då vi i Sverige saknar bra, skyddande regler. Arbetet pågår även på europeisk och internationell nivå och behovet för bättre regler är stort i de flesta länder.

-I den TK jag hittills varit med i är marknaden i Sverige helt oreglerad. Vem som helst kan köpa och utföra behandlingar med en utrustning som kan åstadkomma oreparerbara skador på kunden. I det läget är det naturligtvis viktigt att verka för standardisering för att skydda kunden. En standard kan samtidigt användas för att informera konsumenterna om riskerna om man inte följer standarden, säger Sonja.

Så resultatet av standarden är något samtliga konsumenter som är intresserade av att köpa någon skönhetstjänst kan använda sig av. Därför kan du tjäna på att fråga om företaget du köper tjänsten av följer standarden! Om de gör det vet du att aktören är seriös och riskerna färre. Och att du som konsument kan känna dig tryggare.