Omskaparprojekt 2020

Under våren 2020 har vi fått följa fem pilotprojekt där elever fått utforska frågor om hållbarhet och omställning tillsammans med deras lärare och professionella kulturaktörer. I höst ser vi fram emot nya projekt som med finansiering Skapande skola-projekt.

Utbildning för lärare och kulturaktörer

I höst bjuder vi också in till tre utbildningstillfällen där kulturaktörer och lärare som är intresserade av att genomföra framtida Omskaparprojekt kan lära sig mer om Omskaparmetoden. Läs mer om utbildningarna här.