Vad är Omskaparna?

Omskaparna är ett treårigt metodutvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för elever i årskurs 4-6 att lära sig mer om och utforska omställning och hållbar utveckling genom kreativt skapande tillsammans med professionella kulturaktörer. Projektet drivs av Sveriges Konsumenter med medel från Allmänna arvsfonden.

Vi söker nu kulturaktörer för att under våren 2020 genomföra de första Omskaparprojekten på någon av våra tre testskolor.

Ett Omskaparprojekt innehåller följande delar:

(fördelat över två-tre månader)

  • Omstart – uppstart med elever, lärare, kulturaktörer, och eventuellt politiker 1,5-2 h
  • Omtänk – 5 lärarledda lektioner á 1,5 h som genomförs med 1-2 lektioner i veckan (2-4 veckor)
  • Omskap – 4 träffar med kulturaktörer ca 2 h per träff (exklusive rast). Förslagsvis 1 träff/vecka i 4 veckor
  • Omställning – avslutning ca 1,5-2 h då eleverna delar med sig av sin process till andra, det kan vara övriga elever på skolan, anhöriga och politiker eller andra makthavare

Därutöver tillkommer avstämning och planering mellan kulturaktör och lärare inför och efter Omskaparprojektet.

Om uppdraget

Som kulturaktör i ett Omskaparprojekt ansvarar du för att eleverna får prova på konstnärliga arbetsmetoder inom ditt fält med omställning och hållbar utveckling som tema. Efter att eleverna varit delaktiga i ett Omskaparprojekt tillsammans med lärare och kulturaktör har de fått uppleva konkreta verktyg för en hållbar framtid, gestalta den värld de vill leva i genom en kreativ process och göra sina röster hörda genom konst och kultur. Förhoppningen är att de genom detta har fått en ökad känsla av att de kan:

  • Bidra till en hållbar framtid
  • Skapa kreativt
  • Påverka tillsammans

De tre uppdragen

Omskaparprojekt på Backeboskolan

Var: Backeboskolan ligger i Saltsjö-Boo
Veckodag: veckodagar bestäms tillsammans med lärarna på skolan
När: Omstart i början av februari 2020 och därefter Omskap en gång i veckan per grupp mellan ca v.13-17 med uppehåll för påsklov.
Årskurs: 4, 5 och 6 
Grupper: tre helklasser
Kulturform: Skolan är extra intresserad av dans och samarbete med en dansare är önskvärt men inget krav. 

Omskaparprojekt på Juringe skola

Var: Juringe skola ligger i Segeltorp, Huddinge
Veckodag: Förmiddagar en dag i veckan. (veckodag bestäms tillsammans med klassläraren)
När: Omstart i mitten av januari 2020 och därefter Omskap en gång i veckan mellan ca v.11-16 med uppehåll för påsklov.
Årskurs: En åldersblandad klass 4-5 
Grupp: helklass med 22 elever
Kulturform: Klassen är extra intresserad av skrivande och drama och samarbete med en författare och/eller skådespelare är önskvärt men inget krav. 

Omskaparprojekt på Valboskolan

Var: Valboskolan ligger i Färgelanda
Veckodag: Onsdagar kl.07.50-13
När: Omstart onsdag den 15 januari och därefter Omskap en gång i veckan per grupp mellan v.10-13 med Omställning v.14
Årskurs: 4
Grupper: två halvklasser med 18 elever per grupp
Kulturform: Inget specifikt önskemål från skolan.