Så arbetar jag i ett Omskaparprojekt

I ett Omskaparprojekt med mig som kulturaktör skulle jag arbeta med det faktum att konst är ämnesöverskridande och att med hjälp av konsten blir det en personlig utveckling. Jag skulle utgå från att stärka gemenskapen och samtidigt ge ny input, skratt och kreativ energi. Vi skulle arbeta tillsammans i mindre grupper med att öka kunskapen om hållbara livsstilar. Vi använder oss av återbrukssaker, tapeter och kläder, det blir ett sätt att öva sig att se förbi det uppenbara och se former och färger. Vi kommer att utgå från klotter och låta eleverna klottra fritt till musik. Med avstamp i konsten pratar vi om och bearbetar saker som får eleverna att reflektera över sig själva och sin omgivning. Vi ser om det kan skapas något annorlunda, kanske ett mönster av klottret. Kanske kan vi tolka in något som vi sedan kan förstärka till något värdefullt. Ett sätt att öva eleverna att tänka kreativt. Konst handlar om att skapa vare sig det är genom musik eller måleri så handlar mycket om att ge sin inre bild utrymme och medvetenhet, en önskan att ge något till gott till världen.

Här erbjuder jag Omskaparprojekt

Skåne, Halland, Småland och Blekinge. I övriga landet utifrån extra kostnad för boende/resor/traktamente.

Kontakt och inspiration

Kontakt: info@brownbetty.se
Hemsida: www.brownbetty.se