Sidans innehåll

  Har du en fråga som inte besvaras här? Maila oss på omskaparna@sverigeskonsumenter.se

  Vad är Omskaparna?

  Projektet Omskaparna är ett treårigt metodutvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för elever i åk 4-6 att utforska hållbar utveckling genom kreativt skapande tillsammans med sin lärare och professionella kulturaktörer.

  >> Läs mer om Omskaparna här: www.omskaparna.se

  Varför Omskaparna?

  Vi tror att vi genom kreativt skapande både kan öva på och få hjälp med att se det som ännu inte finns och omdefiniera vad ett gott liv är. När vi skapar tillsammans för skapandets egen skull stärks vår nyfikenhet och kreativitet, vilket också kan stimulera vår vilja att ta hand om varandra och naturen. När vi låter kroppen och känslan vara med uppstår andra samtal och nya tankar väcks till liv. Det behövs nya sätt att tänka. Vi behöver vara kreativa och ställa om. Vi behöver omskapa!

  Vad är ett Omskaparprojekt?

  Ett Omskaparprojekt är en process där elever i åk 4-6 får utforska hållbar utveckling med sin lärare och visionera om framtiden genom kreativt skapande. 

  Hur går ett Omskaparprojekt till?

  Det vet vi inte riktigt än! Men vi har en idé, som vi testar tillsammans med elever, lärare och kulturaktörer. Ett förslag är att under en tvåmånadersperiod ha följande upplägg:

  • Omstart – uppstart med elever, lärare, kulturaktörer, och eventuellt politiker 1,5-2 h
  • Omtänk – 5 lärarledda lektioner á 1,5 h som genomförs med 1-2 lektioner i veckan (2-4 veckor)
  • Omskap – 4 träffar med kulturaktörer ca 2 h per träff (exklusive rast). Förslagsvis 1 träff/vecka i 4 veckor
  • Omställning – avslutning ca 1,5-2 h då eleverna delar med sig av sin process till eventuellt andra elever på skolan, anhöriga och politiker eller andra makthavare

  Tiden kan göras kortare eller längre beroende på hur ofta läraren väljer att genomföra de förberedande lektionerna och hur ofta träffarna med kulturaktören sker.

  >> Läs Omskaparbloggen för att följa pågående Omskaparprojekt! www.omskaparbloggen.se 

  Vad är det som ska Omskapas?

  Vi behöver skifta fokus på olika plan och omskapa både i det inre och i det yttre. Några saker vi tror behöver Omskapas är t ex:  

  • VÅRA BANOR I HJÄRNAN OCH VÅRA VANOR I VARDAGEN - stärka förmåganatt tänka och göra på andra eller helt nya sätt, omvärdera vad som är viktigt på riktigt och förskjuta normer. 
  • VÅRA RELATIONER TILL VARANDRA OCH NATUREN– stärka förmågan att förstå hur vi alla är en del av en stor helhet och inte separerade från varandra. 
  • VÅR ORO OCH ÅNGEST - stärka förmågan att bli kreativa inför ovisshet och utmaningar genom att tänka, göra och skapa tillsammans med andra. 

  Det är tid att Tänka om - Göra om - Skapa om - Tänk om vi kan?! Det är dags att bli Omskapare! 

  Vilka står bakom Omskaparna?

  Projektet Omskaparna är en del av intresseorganisationen Sveriges Konsumenter. Vi är fyra personer på kansliet som jobbar i projektet (en på 80%, tre på 60 % var).

  >> Läs mer om Sveriges Konsumenter här: www.sverigeskonsumenter.se

  Hur finansieras Omskaparna?

  Projektet finansieras under tre år av Allmänna arvsfonden, fram till 2021. Därefter ska metoden stå på egna ben och Omskaparprojekten kan finansieras med Kulturrådets Skapande skola-bidrag. De första Omskaparprojekten som genomförs kommer att finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. Skapande skola-bidraget är statliga medel som Kulturrådet delar ut till skolor för att elever ska kunna ta del av och utöva konstnärliga metoder med professionella kulturaktörer.

  >> Läs mer om Arvsfonden här: www.arvsfonden.se

  >> Läs mer om Skapande skola-bidraget här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ 

  Vilka kan vara med i ett Omskaparprojekt?

  I första hand kommunala och privata skolor i hela landet med klasser i åk 4-6, samt professionella kulturaktörer som kvalificerar sig för medel från Skapande skola (läs mer om Skapande skolas krav på professionalitet här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ordlista/.)

  Vi uppmuntrar också samarbeten med andra lokala aktörer, exempelvis bygdegårdar, kulturföreningar eller lokaler där det går att göra kreativa grejer.

  Hur kan jag som lärare få ett Omskaparprojekt till min skola?

  Vad roligt att du är intresserad av ett Omskaparprojekt till din skola! Om du inte tidigare arbetat med Skapande skola-bidraget så är det en bra start att läsa in sig lite och ta reda på hur det fungerar i din kommun/på din skola. Under projektets tid kommer vi att hjälpa och följa 15 skolor med Omskaparprojekt. Vi har en väntelista så hör av dig till oss om du är intresserad av att vara med på listan.

  >> Maila till omskaparna@sverigeskonsumenter.se

  Hur kan jag som kulturaktör få göra ett Omskaparprojekt?

  Vad roligt att du vill genomföra ett Omskaparprojekt! Har du en idé på hur elever i åk 4-6 kan utforska hållbar utveckling genom din konstform så får du gärna maila oss så kan vi försöka matcha dig med en skola.

  Du kan också ta kontakt direkt med en skola eller den som ansvarar för Skapande skola-bidraget i kommunen där du är verksam, exempelvis kommunens eller regionens kulturkonsulenter. För att ta del av Skapande skola-bidraget är det viktigt att du uppfyller Kulturrådets krav på professionalitet.

  >> Läs mer här i Kulturrådets ordlista: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ordlista/

  Vad kan jag som kulturaktör få för hjälp från Omskaparna?

  Vi kommer att hålla en utbildning för kulturaktörer om projektets syfte, metod och de värderingar som vi utgår från. Det kommer också att tas fram en handledning för kulturaktörer. Vi kan även ha möjlighet att matcha dig med en skola som vill genomföra ett Omskaparprojekt där du bor.

   

  Hur många Omskaparprojekt ska genomföras?

  Under projektets tre år har vi som mål att genomföra Omskaparprojekt på 15 skolor runtom i landet.

  Varför ska jag genomföra ett Omskaparprojekt?

  För att du brinner för framtiden och vill att den ska vara en plats där vi kan leva ett härligt liv som inte tar resurser från andra eller skadar människa och miljö. För att du vill visa elever i åk 4-6 hur de kan visionera kring den framtiden med hjälp av din konstform.   

   

  Vad är Skapande skola-bidraget?

  Skapande skola är ett statsbidrag som Kulturrådet ansvarar för att dela ut till skolhuvudmän (kommuner och privata skolor) för att stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

  Bidraget finansierar professionella kulturaktörer inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst. Det handlar alltså inte främst om att få besök av en kulturaktör som berättar om sin konstform utan om att få testa och uppleva. Upplevelserna ska bli relevanta i elevernas liv och vardag.

  >> Läs mer här https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

  När måste medel sökas från Skapande skola för att Omskaparprojekt ska kunna genomföras läsåret 20/21?

  Anmälan för kommande läsår är nu stängd. Pengarna söks en gång per år, i februari. För läsåret ht-20/vt21 görs ansökan i januari-februari 2020.

  Vem ansöker om Skapande skola medel från Kulturrådet?

  Det är skolhuvudmannen som ansöker om medel, alltså kommunen för kommunala skolor, privata skolor söker direkt själva. Hur pengarna fördelas mellan skolor i kommunerna och vilka kulturformer som eleverna får ta del av ser lite olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner anordnar så kallade utbudsdagar till vilka lärare och elever är inbjudna för att se vad olika kulturaktörer erbjuder och därefter lämna önskemål till de ansvariga för Skapande skola i kommunen. På vissa platser får skolorna lämna in önskemål om kulturform och sedan själva anställa en kulturaktör. I andra kommuner väljer den ansvariga på kommunen vilka kulturformer som ska erbjudas och vilka skolor eller årskurser som får delta.

   

  Vilka krav ställs på kulturaktören för att få betalt via Skapande skola?

  Det är bara professionella yrkesverksamma kulturaktörer som kan anställas för Skapande skola medel. Kulturrådet använder Arbetsförmedlingen Kulturs definition vilket innebär att kulturaktören har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde eller är huvudsakligen yrkesverksam inom sitt konstområde. Därutöver krävs det dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar.

  Pedagoger inom konstområdena definieras som kulturaktörer. Utöver pedagogisk utbildning krävs det en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar.

  >> Läs mer om Skapande skolas krav på professionalitet här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ordlista/.

   

  Hjälper Omskaparna till med ansökan av Skapande skola medel från Kulturrådet?

  Vi kan inte göra ansökan åt huvudmän, men vi svarar gärna på frågor och hjälper gärna till att koordinera så att skolor och tilltänkta kulturaktörer hittar varandra.

   

  Är vi garanterade att få pengar för ett Omskaparprojekt om vi söker medel från Skapande skola?

  Nej, vi kan inte garantera att ni får den summa som ni söker från Kulturrådet.

   

  Vem ansvarar för Omskaparprojekten?

  Till en början kommer vi på Sveriges Konsumenter att koordinera Omskaparprojekten och kommer att rekrytera skolor och kulturaktörer. Men efter hand kommer kontakter runtom i landet ha skapats och vi tror att skolor och kulturaktörer kommer kunna sköta processen själva. Det kommer finnas en handbok för kulturaktörer samt lärarhandledning och elevmaterial för skolan. Under de tre projektåren kommer Sveriges Konsumenter administrera en blogg på vilken aktiva Omskaparprojekt skriver om sin process, sina visioner och visar sina alster.

  Vad innehåller utbildningsmaterialet och hur kan jag ta del av det?

  Utbildningsmaterialet består av fem färdiga lektionsupplägg med en lärarhandledning samt ett elevhäfte. De fem lektionsuppläggen kretsar kring teman som konsumtion, transport, mat, politisk påverkan och omställning. Elevmagasinet följer samma teman och innehåller fakta, inspiration och tips kring ämnet hållbar utveckling. 

  Vi håller just nu på att testa materialet tillsammans med våra testlärare och elever i pilot-Omskaparprojekten på tre skolor.

  >> Om du vill kika på materialet och vara med och hjälpa oss att utveckla det så finns det att ladda ner här!