Vad är ett Omskaparprojekt?

Ett Omskaparprojekt är ett kreativt skolprojekt i åk 4–6 där elever, lärare och kulturaktörer tillsammans lär och skapar på nya sätt. Syftet är att odla handlingskraft och hopp för en hållbar värld. Kulturaktörens medverkan finansieras med medel från Skapande skola.

Ett Omskaparprojekt består av två delar:

  • Lektioner och studiebesök med elevernas lärare om hållbarhet och omställning.
  • Skapandeträffar med en eller flera professionella kulturaktörer.

Ett projekt pågår i cirka 1–2 månader. Hur långt det blir beror på hur läraren tillsammans med kulturaktören väljer att lägga upp det. Tillsammans avgörs hur tätt lektioner och träffar med kulturaktören ska planeras och om de löper parallellt eller ej.

Lektioner med lärare

I lektionerna och studiebesöken utforskar elever hållbar utveckling och omställning med sin lärare utifrån sex olika teman. De färdiga lektionsuppläggen bjuder in till att testa, uppleva, reflektera och träna samarbete. Underlaget för lektionerna och studiebesöken hittar du i lärarhandledningen och i det tillhörande elevmagasinet.

Skapande med kulturaktör

Under träffarna med kulturaktören får eleverna lära och skapa på nya sätt för en hållbar värld. Det är kulturaktörens roll att, genom sin konstform, tillsammans med eleverna utforska hur kreativitet och skapande kan bidra till handlingskraft och hopp för omställningen till en hållbar värld. (ska vi ha en länk till hemsidan med mer info här kanske?)

Omskaparprojekt på Norrskolan i Uddevalla

Norrskolan i Uddevalla har blivit beviljade Skapande skola-medel från Kulturrådet för ett Omskaparprojekt för klass 4. I klass 4 går 51 elever. Under workshoparna med kulturaktören kommer klassen vara indelad i tre grupper. Varje grupp får träffa kulturaktören tre gånger.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar totalt nio workshops á 2 h (tre workshops med varje grupp), förberedelsetid, kontakt med Omskaparnas projektgrupp (handledning/utbildning) samt kontakt med skolan.
Arvodet för varje workshop är 5 500 kronor ex moms och inkluderar förberedelsetid, kontakt med Omskaparnas projektgrupp (handledning/utbildning) samt kontakt med skolan. Den totala ersättningen för alla nio workshops är 49 500 kronor ex moms. Därutöver tillkommer ersättning för eventuella resekostnader samt material enligt överenskommelse.

När

Skolan önskar genomföra Omskaparprojektet mellan ca v.38–44, med kulturaktörens workshops under v.42–44 (eller enligt överenskommelse).

Kvalifikationer

För att kunna ta del av medel från Skapande skola måste Kulturrådets professionalitetskrav mötas. De innebär att du behöver ha en högre konstnärlig utbildning eller ha varit huvudsakligen verksam inom ditt konstområde. Du behöver också ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn inom din konstform. Det är du själv som behöver kunna visa på vilket sätt du lever upp till kriterierna. Du hittar mer information här.

Utbildning i Omskaparmetoden

Det är en fördel om du redan har genomfört en utbildning i Omskaparmetoden men det är inget krav för att ansöka. Projektgruppen för Omskaparna ser till så att du som kulturaktör får den information och handledning du behöver för att kunna planera och genomföra ditt projekt.

Kulturform

Skolan efterfrågar en kulturaktör som gärna skapar med ett kretsloppstänk i eller med naturen i fokus.

Så ansöker du

I ansökan önskar vi följande:

  • CV
  • Personligt brev med motivering om varför du vill göra ett Omskaparprojekt
  • Arbetsprov/ett litet smakprov på din konstnärliga verksamhet
  • Tydlig information om hur du lever upp till kriterierna för Skapande skola

Ansökan skickas till: elin.sandstrom@sverigeskonsumenter.se

(Vi tar endast emot ansökningar digitalt.)

Senast den 11 september vill vi ha din ansökan men uppdraget kan tillsättas innan dess.

Läs mer om Omskaparna här.