När till synes exakt likadana produkter har skiftande innehåll beroende på i vilket land de säljs kallas det på engelska för dual quality, dubbelkvalitet. Inom EU har man uppmärksammat fenomenet i flera år och sommaren 2019 presenterades resultatet av tester på 1 400 matprodukter från 19 olika medlemsländer.

Nära var tionde produkt med exakt likadana förpackningar hade olika innehåll, medan drygt var femte med nästan lika dana förpackningar hade olika innehåll också. Totalt var tredje produkt alltså.

Men det var mat. Nu går vi vidare och tittar på hushållskemikalier som ingår i våra vanliga städprodukter. Skiljer sig innehållet åt beroende på var konsumenten bor? 162 produkter från våra tre länder kommer att testas i labb för att kunna fastställa hur väl de faktiskt funkar. Dessutom kommer vi att granska marknadsföringen av produkterna och informationen på förpackningen.

Vad spelar det för roll, kanske någon undrar, om en produkt är lite annorlunda i Danmark än i Finland? Vi kan konstatera att marknaderna för konsumentartiklar är lika länderna emellan. Här finns ett generellt stort tryck på miljövänliga alternativ och kundernas attityder och förväntningar är jämförbara. Alltså borde förekomsten av dual quality vara begränsad.

Men vi vet samtidigt av tidigare erfarenheter att innehållet i till exempel tvättmedel skilt sig åt. Så vi vill titta på det här mer noggrant, för att i eventuellt förekommande fall kunna sätta tryck på producenterna och minska förekomsten av dual quality.

Projektet avslutas 31 augusti 2021.

1. Testa och jämföra

162 produkter inköpta i Finland, Sverige och Danmark ska skickas till labb och testas. Det blir tre olika kategorier städprodukter som testas för att kontrollera hur väl de fungerar bland annat.

2. Undersöka marknadsföringen

Förutom produkternas funktion ska även förpackningarna granskas för att kunna identifiera eventuell vilseledande marknadsföringsstrategier eller vilseledande information.

3. Sprida information

Konsumenterna ska få veta! När vi väl har resultaten ska informationen ut till allmänheten. Ju mer kunskap var och en har om produkterna på butikshyllorna, desto bättre val kan vi göra som konsumenter.

4. Stärka konsumentorganisationerna

Tillsammans är alltid bättre än var och en för sig. Ett fjärde syfte är att vi som konsumentorganisationer ska kunna utbyta erfarenheter av så kallad best practices med varandra och att stärka samarbetet över landgränserna.

5. Informera myndigheter och politiker

Självklart ska även myndigheter och lagstiftare i alla tre länder få ta del av resultaten.