Resultatet av vår enkät om telefonsäljning är här. 290 personer svarade på den. 

  • 86 procent har blivit uppringda av telefonförsäljare fast de är nixade. 
  • 79 procent vill ha ett system där telefonförsäljare bara får ringa dem som godkänt det i förväg (hellre än NIX).
  • 96 procent vill att ett avtal ska börja gälla först efter att man fått se det fysiskt och skrivit under det, även om man tackat ja i telefon.

Hela enkäten om telefonförsäljare finns här.

Vi arbetar för tuffare regler vid telefonförsäljning. Bland annat sitter vi i den pågående telefonförsäljningsutredningen, tillsammans med myndigheter och branschen, där framtidens regler för telefonförsäljare diskuteras. Vårt mål är att skydda konsumenter mot aggressiv telefonförsäljning. 

Om enkäten

Enkäten om telefonförsäljning skickades ut till vår konsumentpanel under november 2014. Panelen består av vanliga konsumenter i olika åldrar som aktivt har valt att gå med. Urvalet är därför inget tvärsnitt av Sveriges befolkning. Just frågan om telefonförsäljning besvarades av 290 personer, 177 kvinnor och 103 män.Att svara på en enkät är frivilligt och tar ca 2-3 min. Vid varje svarstillfälle lottar vi ut en prenumeration på vår tidning Råd&Rön som tack för hjälpen. Gå gärna med i Konsumentpanelen, vi behöver bli fler!