Vad handlar TTIP om?

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP, är ett frihandelsavtal som för närvarande förhandlas mellan EU och USA. Syftet är att ta bort handelshinder inom flera ekonomiska sektorer, så att det blir lättare att köpa och sälja varor mellan EU och USA.

Är TTIP en bra idé?

Ett bra avtal skulle ge konsumenterna tillgång till ett större utbud av varor till lägre priser. Vi och hela den europeiska konsumentrörelsen vill att EU utgår från konsumenternas bästa i förhandlingarna. Ett frihandelsavtal får inte leda till lägre krav på varors säkerhet, utan måste fokusera på konsumentnyttan, som att göra privatimport av varor för eget bruk billigare eller att minska de transatlantiska roamingpriserna (mobil- och dataöverföringskostnaderna).

... eller bör jag oroa mig?

  • Maten. EU:s livsmedelsregler baseras på uppfattningen att det är viktigt med förebyggande åtgärder för att producera säker mat. För den amerikanska livsmedelsproduktionen finns betydligt färre konsumentskyddande regler. Mat som inte är producerad enligt EU:s standarder, som till exempel klordoppad kyckling, ska inte hamna på våra tallrikar.
  • Kemikalierna. Det finns avsevärda skillnader mellan EU och USA i hur hårda krav som ställs på kemikalier, till exempel innehållet i kosmetika. Medan det finns 1328 farliga kemikalier som är förbjudna inom EU, är bara 11 kemikalier förbjudna i USA. Att öppna upp för handel med kosmetik utan anpassning till EU:s regler vore att sälja ut det skydd mot farliga kemikalier som utarbetats under lång tid.
  • Integriteten. Nuvarande EU-lag ger konsumenterna ett grundläggande skydd för den personliga integriteten som inte finns i USA. Ett nytt avtal får inte underminera konsumenternas grundläggande integritetsskydd. Därför uppmanar vi EU att utesluta harmonisering av regler för dataflöden från TTIP-förhandlingarna.
  • Medicinerna. Att ge läkemedelsindustrin mer makt över prissättning och läkemedelsersättnings-system kan leda till dyrare mediciner i Europa. Industrin har efterlyst en sådan förändring, något som europeiska konsumenter skulle förlora på. 
  • Demokratin. Investor State Dispute Settlement, ISDS, är en tvistlösningsmekanism som ger utländska företag rätt att dra länders regeringar inför speciella domstolar, bestående av tre privata skiljedomare, om de upplever att deras investeringar “hotas” av regeringsbeslut. Områden som det kan bli strid om är till exempel tobak, skräpmat, minimilöner och säkerheten vid kärnkraftsproduktion. Vi kräver att ISDS inte inkluderas i TTIP.