För att vi ska kunna känna oss säkra som konsumenter måste vi veta att det vi köper inte skadar oss eller andra i vår omgivning. Ett stort problem idag är alla de farliga kemikalier som fortfarande är tillåtna i alltifrån matförpackningar till leksaker och hygienartiklar. Om ett ämne är farligt ska det självklart vara förbjudet och om forskningen inte är entydig bör alltid försiktighetsprincipen gälla.

Vi vill se en lagstiftning som effektivt stoppar farliga eller riskabla ämnen i vår vardag. Det gäller till exempel kemikalier i kläder, hormonstörande ämnen och nanopartiklar. När det gäller nanoteknologi behövs ett bättre regelverk, en spårbarhet och en effektiv tillsyn så att reglerna följs. Dessutom vill vi se betydligt mer forskningspengar till studier av riskerna med cocktaileffekter, alltså hur vi påverkas av att utsättas för mindre mängder av olika kemikalier över tid.

Ett annat stort problem som måste lösas är överanvändningen av antibiotika inom djurhållningen. Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier från lantbruket till konsumenterna är ett stort hot mot människors liv och hälsa. 

Så jobbar vi för en säkrare vardag

Vi på Sveriges Konsumenter arbetar ständigt för att din hemmiljö och vardag ska bli säkrare. Idag finns det betydande brister i reglering av tjänsters och produkters säkerhet. Genom lobbyarbete, deltagande i utredningar och standardisering hjälper vi till att skruva åt dessa regler.

Vi vill också att tillsynen av konsumentskyddande regler stärks. Bland annat när det kommer till livsmedelsindustrin, skönhetstjänster och telefonförsäljningsbranschen, där vi ser att många aktörer gång på gång bryter mot reglerna utan att få kännbara straff, om deras brott ens upptäcks.

En äldre kvinna och hennes barnbarn.
Varor och tjänster ska vara säkra för alla, oavsett ålder, ursprung, utbildning och eventuella funktionshinder.


Men det finns fler sätt att göra omvärlden mer säker och jämställd än att öka tillsyn och skärpa regler. Ett av de sätt vi arbetar för att påverka konsumenters vardag är genom vårt  Standardiseringprojekt. Inom standardiseringen möts näringsliv, beslutsfattare, myndigheter, branschorganisationer, intresseorganisationer och vi inom konsumentrörelsen för att hitta universella riktlinjer som syftar till att förenkla, förbättra och säkra produkter och tjänster. Konsumentrösten är oerhört viktig eftersom näringslivet ofta har stora resurser till hjälp för att få sin vilja igenom. 

Att få rätt när man har rätt

För att vi ska kunna känna oss säkra som konsumenter måste den som har rätt på pappret också få rätt i praktiken. Tyvärr finns det många fall som där konsumenter körs över eller luras av oseriösa företag. Det kan bland annat handla om dåliga avtal med mer eller mindre gömda villkor, dåligt genomförda tjänster, trasiga produkter som försäljaren vägrar reparera eller byta ut, eller oklarheter kring vad som skulle ingå i det där priset med hantverkaren. 

För att du som konsument ska kunna få rätt och så långt det går kunna undvika att hamna i tvist arbetar därför vi med bland annat de här politiska kraven och initiativen:

  • Förbättrad reklamationsrätt, där bevisbördan för ursprungliga fel ska ligga hos säljaren i ett år istället för som idag sex månader.
  • Mer heltäckande och effektivare tvistlösningssystem både för köp inom och utom landet.
  • Att avtal som sluts över telefon ska verifieras i skriftlig form (e-post eller brev).
  • Ökad konsumentundervisning i skolan.
  • Bättre kommunikation och tydligare avtal inom hantverkstjänster.