Kristoffer och Zulkifly har vi fått låna från Häggviks gymnasiesärskola, något vi varit väldigt glada för. De har med stort engagemang hjälpt oss att utvärdera, omvärdera och hitta nya vägar i vårt arbete. Genom undersökningar, möten och samtal har de bidragit till våra tillgänglighetstester och kunskapsunderlag. Deras inspel och upptäckter har gett vårt arbete fler nyanser och tydligare ramar.

Klicka här eller under bilden till höger för att läsa den slutrapport Zulkify och Kristoffer gjort i samband med deras nu avslutade praktik.

Zulkifly och Kristoffer.

Och så vill vi passa på att tacka så hemskt mycket för er hjälp och era viktiga bidrag till Med rätt att handla!