Tänk om företagen tänkte som vi gör 

Vår uppföljande undersökning på tillgängligheten för konsumenter med kognitiv funktionsnedsättning visar att lite har hänt sen sist och behovet av enkel, begriplig och jämförbar information om varor, tjänster och rättigheter kvarstår. Konsumentverkets rapport 2018:2 Konsumentskadan i Sverige Vad kostar misslyckade köp?(fig 4. sid 18) visar på att konsumentskada är vanligast efter köp av telekomtjänster såsom mobiltelefoni. 

Med andra ord finns det fortfarande potential för förbättring i såväl fysiska butiker som i e-handelsbutikerna så vi publicerar även i år konsumenternas tips till företagen för ökad tillgänglighet, trygghet och nöjdare kunder. 

Mer ingående ingående resultat från undersökningen kan du läsa om i PDF:en Konsumenternas tips till mobiloperatörerna 2018 även undersökningen från 2016 går att ladda ner.

Konsumenternas tips i korthet

Generellt

 • Att utgå från universell design och användartester för att göra rätt från början.

 • Att tydlig och läsbar information om totalkostnad finns tillgänglig både i fysisk butik och på nätet.

 • Att enkel, begriplig och relevant information om produkter, tjänster och rättigheter finns tillgänglig på nätet och i butik.

Vid e-handel

 • Att informationen om vilken vara som läggs i kundvagnen är tydlig.

 • Att enkelt och tydligt kunna jämföra produkter.

 • Att kontaktvägarna till företaget är enkla att hitta.

 • Att webbsidan följer WCAG 2.0 och fungerar med uppläst text.

 • Att sökfunktionen ger relevanta svar.

I butik

 • Att det finns personal att be om hjälp och att de utgår från kundens behov och förutsättningar socialt och ekonomiskt.

 • Att miljön är lugn, väl upplyst, utan störande bakgrundsljud/musik och starka dofter.

 • Att det finns möjlighet att ta med sig information hem i tillgänliga och tydliga format.

 • Att underlätta orientering och informationsinhämtning i butiksmiljön genom bilder/ikoner och skyltar.