Oavsett om ett köp utförs i en fysisk butik eller online är tydlighet och lugn nyckelord för att konsumenter ska känna sig trygga och kunna göra medvetna val. I den PDF som du hittar här bredvid beskriver vi ett antal steg du som handlare kan ta för att höja köpmiljöernas funktion och kundernas upplevelse. 

I grund och botten handlar det om att öka den kognitiva tillgängligheten – vilket innebär att ge konsumenterna bästa möjliga förutsättning att ta till sig och bearbeta den information de möts av vid ett köptillfälle. Om kunden upplever köpmiljön som tydlig och lugn ökar chanserna för medvetna köp och bra köpupplevelser.

Om kunden däremot utsätts av för många intryck, spretig information, stressande försäljningstaktiker och en livlig och bullrig miljö är risken stor att många köper fel varor, tjänster eller abonnemang eller lämnar butiken och inte vill återvända. De kognitiva funktionerna i hjärnan tvingas jobba för högtryck. Den del av befolkningen som permanent eller temporärt har någon form av kognitiv funktionsnedsättning, vid exempelvis stress eller sorg, är stor men vi mår alla bra av tydlighet och lugn.

En stor fördel när det kommer till att utforma miljöer och information som är kognitivt tillgänglig, är att det som är tydligt och bra för konsumenter med svårigheter är tydligt och bra för alla konsumenter.

De tips vi erbjuder för att så många som möjligt ska få en bra kundupplevelse är steg i rätt riktning. De är generella och bygger på inspektioner gjorda av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Utöver dem finns det fler aspekter att undersöka, inte minst på grund av att kognitiva svårigheter kan utmärka sig på olika vis för olika människor. Här kan du läsa mer om kognitiva funktioner, funktionsnedsättningar och vittnesmål från personer som utvärderat olika butiker.