Syfte: De här övningarna syftar till att med utgångspunkt i konkreta exempel låta eleverna själva reflektera över hur de i kommande yrkesliv kan arbeta med att stärka personer med kognitiva svårigheter i deras roll som konsumenter.

Övningar:

Tema 3 övning 1

 

Tema 3 övning 1