Syfte: Att öka medvetenheten och förståelsen för vad tillgänglighet innebär och hur den påverkar vår livssituation, särskilt ur ett konsumentperspektiv.

Övningar:

Tema 2 övning 1

 

Tema 2 övning 2

 

Tema 2 övning 3