Syfte: Skapa förståelse hos eleverna för vad kognitiva funktioner och kognitiva funktionsnedsättningar är för något och hur de kan påverka oss som konsumenter i vår vardag.

Övningarna:

Övning 1
Klicka här för att se Tema 1 övning 1

 

Övning 2

 

Övning 3