Så jobbar du med materialet

Materialet är till för att ge eleverna såväl teoretisk förståelse som praktiska lösningar och förhållningssätt att använda sig av. Du kan enkelt skräddarsy varje lektion genom att välja ut de enskilda övningar som du tycker är relevanta för just dina elever. Till materialet hör ett faktablad som ger grundläggande bakgrundsinformation om kognitiva funktioner, funktionsnedsättning och tillgänglighet. När en övning bygger på information från faktabladet anges det i övningen. Vill du få mer inspiration eller se de fullständiga länkarna: Referenser och länkar

Teman

Utbildningsmaterialet är uppdelat i tre teman som tar upp olika delar av kognitiva funktioner och tillgänglighet ur ett konsumentperspektiv.

TEMA 1: Kognitiva funktioner – vad är det?
Det här temat fokuserar på att ge eleverna en grundläggande förståelse för de viktigaste kognitiva funktionerna och hur de spelar roll för oss som konsumenter.

TEMA 2: Tillgänglighet och att delta på lika villkor
Det här temat tar upp frågor om tillgänglighet, delaktighet, funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation. 

TEMA 3: Att stärka konsumenten och öka självständigheten – hur gör vi praktiskt?
Här får eleverna jobba praktiskt med hur de kan stärka personer med olika kognitiva svårigheter i deras roll som konsumenter och öka deras självständighet.

Koppling till läroplanen

Materialet är anpassat för undervisning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Många av eleverna kommer i sitt yrkesliv på olika sätt att jobba med personer med funktionsnedsättning. För personer med en kognitiv funktionsnedsättning kan konsumentrollen bli komplicerad och förenad med problem som kan leda till ekonomisk utsatthet och bristande självständighet. Med kunskap om hur vi människor fungerar olika beroende på vår hjärnas kognitiva funktioner kan eleverna utveckla förståelse för hur de kan stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar i deras roll som konsumenter. Övningarnas koppling till kursmål för specialpedagogik 1 och 2 finns i kapitlet - Koppling till kursmål.

Faktablad

I faktabladen finns texter som ger grundläggande information om kognitivafunktioner, funktionsnedsättning och tillgänglighet. I de fall som övningarna bygger på information från faktabladen anges detta i instruktionen för övningen.

De fem faktabladen:
1. Kognitiva funktioner
2. Funktionsnedsättning, funktionshinder eller funktionsvariation?
3. Tillgänglighet
4. Att stärka kognitiva förmågor
5. Företagens säljknep

Vill du ladda ner utbildningamaterialet i sin helhet finns det som PDF nedan.