Många känner idag att flertalet köpsituationer är stressande och svårbegripliga. Som när du går i en stökig och högljudd butik, stressas av telefonsäljare eller pressas till att snabbt välja på erbjudanden med otydliga villkor och som inte alls visar sig vara så bra som de sagts vara. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det bli extra svårt, vilket leder till att många inte vill eller kan agera som trygga och medvetna konsumenter.

Därför har vi i detta projekt utgått från vad personer med kognitiva svårigheter uppfattar som jobbigast i olika köpsituationer. Tillsammans med organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning, andra parter och brukarpaneler har vi kartlagt de största problemen för att få en empirisk grund till arbetet med att skapa förbättringar, sprida kunskap, starta dialog och debatt samt verka för en förändring mot ett mer tillgängligt samhälle.

I stort sett alla kommer någon gång i livet att uppleva en kognitiv nedsättning, antingen i en mer varaktig form på grund av exempelvis åldrande eller förvärvad hjärnskada eller under en kortare period som stress, depression eller sorg. Därför har projektets arbete bäring på de allra flesta. Och det som är enkelt för vissa är enkelt för alla. Det lätta valet ska vara det rätta valet.

Längs projektets gång har vi kommit att publicera debattartiklar, hållit igång diskussioner, skapat handböcker och guider och självklart jobbat tillsammans med personer som varit direkt påverkade av vår problemställning och de som vi vill ska hjälpa oss att få till en förändring: politiker, handel, civilsamhälle och skola.

Med hjälp av de ovan nämnda och andra forum har vi arbetat upp ett gediget underlag som kan gynna alla parter. Baserat på detta material, som ständigt kan utvecklas, har vi arbetat mot målet att alla ska kunna tjäna på vårt arbete. Det innebär bland annat fler och mer medvetna och tryggare konsumenter, mindre strul och support efter felköp eller missförstånd samt fler politiker och företag som får upp den kognitiva tillgängligheten på agendan. Och inte minst ett mer socialt hållbart samhälle där fler kan få ta sin givna plats.